Serwisy PANSA:
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące reorganizacji punktów i procedur VFR dla lotniska Poznań Ławica (EPPO) oraz zmiany granic w rejonie kontrolowanym lotniska (CTR) EPPO. Lotnisko Poznań-Ławica jest dynamicznie rozwijającym się portem lotniczym o znacznym rocznym przyroście ruchu lotniczego. Jedną z najszybciej rosnących wartości jest liczba wykonywanych operacji z widocznością (VFR) takich jak...
22 kwietnia br. modyfikacji ulegnie sieć tras lotów według zasad lotu z widocznością (VFR) w rejonie kontrolowanym lotniska (CTR) Bydgoszcz (EPBY). Nowy schemat tras VFR przedstawiony jest na rysunku i obejmuje: Utworzenie punktów VFR: PAPA – skrzyżowanie Pawłówek/Osowa Góra; ROMEO – stacja kolejowa Rynkowo-Wiadukt; LIMA – miasto Łabiszyn. Utworzenie holdingu na nowotworzonym punkcie ROMEO. Modyfikacja...
22 kwietnia br. wejdzie w życie zmiana klasyfikacji przestrzeni powietrznej z C na D w strefach kontrolowanych lotnisk (CTR): Gdańsk (EPGD), Poznań (EPPO), Wrocław (EPWR), Kraków (EPKK) i Katowice (EPKT). Celem zmiany jest ułatwienie załogom wykonującym loty VFR (głównie loty rekreacyjne, szkolne, a także ratownicze) sprawne operacje w rejonie lotniska, bez konieczności długotrwałego oczekiwania na...
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej prezentuje raport dotyczący zmian w ruchu lotniczym General Aviation (GA) w 2020 r. w porównaniu do roku 2019. Raport przygotowany został w oparciu o dane własne FIS, które pokazują, stabilny wzrost ruchu GA w Polsce. Przy okazji poniższego raportu zapraszamy także do zapoznania się podsumowaniem najważniejszych wydarzeń PAŻP z ubiegłego roku...

Szukaj...