Serwisy PANSA:

Wspólne testy systemu iTEC z udziałem PAŻP i AVINOR. Udane próby obciążeniowe

W ostatnich dniach lutego w Madrycie odbyły się testy wersji rozwojowej systemu iTEC V3, która ma szansę stać się wspólną bazą dla dalszych prac wszystkich członków Kooperacji iTEC. W testach z udziałem ekspertów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz jej norweskiego odpowiednika – spółki AVINOR – przeprowadzone zostały między innymi próby obciążeniowe systemu.

Testy FAT (Factory Acceptance Tests) odbyły się w dniach 21-25 lutego w siedzibie hiszpańskiej firmy Indra Sistemas S.A. Testy poświęcone były sprawdzeniu zgodności otrzymanego oprogramowania ze zgłaszanymi wcześniej oczekiwanymi zmianami rozwojowymi.

W FAT wzięli udział eksperci techniczni i operacyjni Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz norweskiego AVINOR, a testowaną platformą była wersja SWB2+ systemu P_21/iTEC. Wersja ta, opracowana dzięki zaangażowaniu m.in. ekspertów PAŻP, może stać się podstawą dla systemu iTEC, który będzie wdrażany w Norwegii.

Prowadzone w Madrycie testy były bardzo intensywne. W celu sprawnej realizacji całego planu testów uruchomionych zostało jednocześnie 5 identycznych systemów (stringów), na których niezależnie testowano różne elementy oprogramowania. W sumie na 4 systemach wykonano 248 zadań testowych dotyczących kwestii operacyjnych, technicznych oraz interfejsu użytkownika.

Dodatkowy, piąty system pracował najdłużej, bo od 21 do 28 lutego, i przeznaczony był do testów obciążeniowych systemu SWB2+. Testy te polegały na nieprzerwanym monitorowaniu działania systemu po uruchomieniu na nim maksymalnego obciążenia napływającymi depeszami, trackami statków powietrznych i monitami systemowymi. Finalnie wyniki prób obciążeniowych P_21/iTEC w wersji SWB2+ ocenione zostały pozytywnie.

Doświadczenia zebrane podczas FAT pomogą w identyfikacji i opracowaniu wymagań dla ostatecznej wersji systemu iTEC dopasowanej do specyficznych potrzeb PAŻP. Duże znaczenie ma przy tym nawiązanie współpracy polskich i norweskich ekspertów przy dalszym rozwijaniu systemu iTEC w obu państwach. Przeprowadzone testy SWB2+ są ważne dla całej kooperacji iTEC, a system w tej wersji ma szansę stać się wspólną bazą dla dalszych prac nad przyszłym systemem zarządzania ruchem lotniczym w Europie.

iTEC V3 to system zarządzani ruchem lotniczym oparty na nowoczesnych technologiach, wykorzystujący rozwiązania chmurowe i umożliwiający wdrożenie nowoczesnych rozwiązań, np. wirtualizacji centrów zarzadzania ruchem lotniczym Z iTEC korzystać będą służby ruchu lotniczego w największych państwach Europy. W Polsce system określany obecnie jako P_21/iTEC zastąpi używany od 12 lat system PEGASUS_21.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...