Serwisy PANSA:

Zgłoszenie do CBZ kilkadziesiąt godzin po zdarzeniu. PAŻP dementuje nieprawdziwe informacje

Niezwłocznie i w terminach oraz formach określonych przepisami i procedurami zostały wykonane wszystkie czynności podjęte po zidentyfikowaniu sytuacji z udziałem kontrolera z Warszawy. W nawiązaniu do informacji medialnych sugerujących możliwe nieprawidłowości po stronie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej przy zgłoszeniu zdarzenia z dn. 5 maja 2021, Agencja oświadcza, że:

  • Zgłoszenie zdarzenia z 5 maja z godziny 17:05 do Centralnej Bazy Zgłoszeń miało miejsce 7 maja o godz. 11:13 tj. zgodnie z obowiązującym prawem terminem do 72 godzin od momentu identyfikacji zdarzenia (Art. 4, ust 8 rozporządzenia UE 376/2014). Poprzedziło je zgłoszenie przez kontrolera ruchu lotniczego w wewnętrznym systemie raportowania PAŻP (system Tokai) w dniu 6 maja o godzinie 22:23.
  • Prezes PAŻP niezwłocznie poinformował o zaistniałej sytuacji swoich przełożonych, w tym prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Urzędu. Było to powiadomienie niezależne od zgłoszenia dokonanego do Centralnej Bazy Zgłoszeń, w kilkadziesiąt godzin po zdarzeniu, a więc terminie zgodnym z przepisami. Po zebraniu wszystkich wymaganych materiałów m.in. od prowadzącej postępowanie policji, informacje zostały potwierdzone w oficjalnej korespondencji do ULC, która z PAŻP została wysłana przez platformę ePUAP w dn. 11 maja.
  • Wszystkie procedury obowiązujące w PAŻP, zarówno dot. wykrywania środków psychoaktywnych, jak i dot. zgłoszeń incydentów, zostały zachowane, a zebrane w sprawie materiały zostały przekazane do Prokuratury, która prowadzi postępowanie ws. możliwości spowodowania zagrożenia w ruchu powietrznym. Niezależnie od postępowania prokuratury prowadzone jest badanie zdarzenia przez Dział Badania Zdarzeń w PAŻP.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...