Zmiana klasyfikacji przestrzeni powietrznej w strefach kontrolowanych lotnisk (CTR): EPGD, EPPO, EPWR, EPKK, EPKT na przestrzeń klasy D

Zmiana klasyfikacji przestrzeni powietrznej w strefach kontrolowanych lotnisk (CTR): EPGD, EPPO, EPWR, EPKK, EPKT na przestrzeń klasy D

22 kwietnia br. wejdzie w życie zmiana klasyfikacji przestrzeni powietrznej z C na D w strefach kontrolowanych lotnisk (CTR): Gdańsk (EPGD), Poznań (EPPO), Wrocław (EPWR), Kraków (EPKK) i Katowice (EPKT).

Celem zmiany jest ułatwienie załogom wykonującym loty VFR (głównie loty rekreacyjne, szkolne, a także ratownicze) sprawne operacje w rejonie lotniska, bez konieczności długotrwałego oczekiwania na przerwę w operacjach komercyjnych. Lotom VFR będzie zapewniana przez kontrolera pełna informacja o innym ruchu lotniczym, a na żądanie załogi – rada dla uniknięcia kolizji. W przestrzeni CTR nadal sprawowana będzie służba kontroli ruchu lotniczego i wymagane będzie nawiązanie dwustronnej łączności z kontrolerem lotniska oraz złożenie planu lotu.

Proponowana zmiana klasyfikacji przestrzeni wpłynie na poprawę efektywności wykonywania operacji lotów VFR i IFR. Klasa D oznacza dla GA więcej swobody w wykorzystaniu przestrzeni kontrolowanej, co umożliwi pełniejsze wykorzystanie charakterystyki lotów VFR, eliminując przy tym częste wydłużanie tras lotów VFR ze względu na potrzebę zachowania separacji geograficznej.

W klasie przestrzeni D dozwolone są loty IFR i VFR i dla wszystkich lotów zapewnia się służbę kontroli ruchu lotniczego. Loty IFR są odseparowane od innych lotów IFR, a statki powietrzne wykonujące te loty otrzymują informacje o ruchu dotyczące lotów VFR oraz na żądanie rady dla zapobieżenia kolizji. Statki powietrzne wykonujące loty VFR otrzymują informacje o ruchu dotyczące wszystkich innych lotów oraz na żądanie rady dla zapobieżenia kolizji. Dla lotów VFR SPEC jest zapewniana separacja z ruchem IFR oraz VFR SPEC. Minima widzialności i odległości od chmur w VMC – minima w klasie D są takie same jak dla klasy C. Minima dla SPEC VFR są takie same we wszystkich klasach przestrzeni kontrolowanej. Przestrzeń klasy D zachowuje wymogi przestrzeni klasy C – złożenie planu lotu, uzyskanie zezwolenia ATC, utrzymywanie dwukierunkowej łączności radiowej z ATC; wyjątkiem jest brak obowiązku zapewniania separacji między lotami IFR i VFR, a za utrzymanie bezpiecznej odległości odpowiedzialne są załogi statków powietrznych. Po wprowadzeniu klasy D kontroler wieżowy (TWR) będzie zobowiązany do udzielenia informacji o ruchu kolizyjnym i na żądanie załogi rady dla zapobieżenia kolizji.

Zgodnie z przepisami, w przypadku wszystkich lotów obowiązuje zezwolenie kontroli ruchu lotniczego (ATC) oraz na wszystkie loty wymagane jest złożenie planu lotu (FPL).