Serwisy PANSA:

Związek Regionalnych Portów Lotniczych z wizytą w PAŻP

Branża lotnicza jest jedną z najbardziej poszkodowanych przez pandemię COVID-19. Podmioty lotnicze, od agencji żeglugi powietrznej, przez linie lotnicze, porty lotnicze oraz firmy działające wokół lotnictwa, notują największy w historii kryzys. W środę (30 czerwca) przedstawiciele regionalnych portów lotniczych, z Arturem Tomasikiem – Prezesem Zarządu i Mariuszem Wiatrowskim – Wiceprezesem Zarządu Związku Regionalnych Portów Lotniczych na czele, spotkali się w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z Januszem Janiszewskim – Prezesem PAŻP, Piotrem Samsonem – Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz z Łukaszem Chaberskim – Zastępcą Dyrektora Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Infrastruktury.

W agendzie spotkania znalazły się dwa bloki tematyczne. W pierwszym bloku spotkania zaprezentowano zagadnienia o znaczeniu fundamentalnym: rewizja celów skuteczności działania na lata 2020-2024 (RP3) oraz jej operacyjne, techniczne i finansowe konsekwencje. Natomiast w drugiej części spotkania przedstawiciele Agencji przedstawiali konkretne projekty, inicjatywy oraz produkty i usługi, realizowane i świadczone przez PAŻP, które mogą być przedmiotem zainteresowania regionalnych portów lotniczych.

Czas pocovidowej odbudowy rynku przewozów lotniczych to wyzwania stojące zarówno przed PAŻP jak i przed portami lotniczymi. Komisja Europejska przygotowuje zmiany w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, w tym w ramach pakietu SES2+, zmierzające w kierunku „urynkawiania” służby kontroli lotniska (TWR) – powiedział Janusz Janiszewski, prezes PAŻP.

Regionalne porty lotnicze w ramach tych zmian, będą mogły same zapewniać służby żeglugi powietrznej w zakresie służb terminalowych lub ogłosić przetarg na wybór pomiotu zapewniającego taka służbę TWR. Agencja dąży do zapewnienia wysokiej efektywności swoich służb, stąd m.in. zakłada się kontynuację w portach lotniczych o małym ruchu pełnienia służby w trybie SPO.

Związek Regionalnych Portów Lotniczych z wizytą w PAŻP Fot. Piotr Bożyk

Zebrani zapoznali się z trwającym procesem rewizji celów skuteczności działania na lata 2020-2024 (RP3), który zakończy się do 30 września 2021 r., kiedy to po konsultacjach i akceptacji zrewidowany projekt planu skuteczności działania na RP3 zostanie przedłożony do Komisji Europejskiej. Prezes PAŻP wyraził otwartość i gotowość odbycia dodatkowych spotkań z zainteresowanymi portami lotniczymi w celu wyjaśnienia ewentualnych pytań dot. kosztów ujmowanych w rewizji planu i wynikających z nich stawek opłat. Przedstawiciele Agencji zachęcali regionalne porty lotnicze do zapoznania się z projektem zrewidowanego PSD RP3, który powinien zostać przekazany do konsultacji z interesariuszami przez Urząd Lotnictwa Cywilnego na początku sierpnia br. oraz do aktywnego udziału w tych konsultacjach.

Prezes PAŻP poinformował, że przy obecnym poziomie ruchu IFR miesięczne przychody Agencji ze służb TWR są znacznie niższe niż koszty miesięczne. Obsługa ruchu VFR nie generuje dla PAŻP dodatkowych przychodów. Jednym z możliwych działań optymalizacyjnych jest korzystanie ze służb AFIS zamiast TWR .

W drugiej części spotkania władze portów lotniczych mogły zapoznać się m. in. z prezentacją dotyczącą systemu PansaUTM. Kierownik Programu U-space zwracał uwagę zebranych na to, że proces cyfryzacji zarządzania ruchem bezzałogowych statków powietrznych daje pewne możliwości również zarządzającym portami lotniczymi. Prezes PAŻP zwrócił uwagę na rosnące potrzeby Agencji w zakresie rozwiązań IT, zachęcał zebranych do zapoznania się z zapisami Krajowego Programu Odbudowy dotyczącymi rozwoju technologii w zakresie obsługi ruchu BSP.

Przedstawiciele regionalnych portów lotniczych zapoznali się również z prezentacją „Nowoczesne środowisko lotnicze – badania, nauka, rozwój”, opisującej prace agencyjnego ośrodka badawczo – rozwojowego NaviHub w OKRL w Poznaniu.

PAŻP zachęcał także do korzystania z doświadczenia i umiejętności trzech warszawskich oraz sześciu terenowych zespołów elektroenergetyków PAŻP. Tych dziewięć grup fachowców z branży elektroenergetycznej może służyć pomocą portom lotniczym na terenie całej Polski.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...