Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

27-ego czerwca br. środowisko lotnicze spotkało się na VII Aviation Breakfast, którego tematem był projekt Centralnego Portu Lotniczego.

Wzięli w nim udział, między innymi, przedstawiciele: Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Departamentu Lotnictwa MIiB, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, komisji Infrastruktury Sejmu RP, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, PAŻP, Portów Lotniczych, Związku Regionalnych Portów Lotniczych, Polskich Kolei Państwowych, Polskich Linii Kolejowych, Europejskiego Komitetu Ekonomicznego Społecznego, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego i firmy doradczej BBSG.Pan Sebastian Gościniarek z firmy doradczej BBSG przedstawił prezentację Koncepcja Lotniska Centralnego dla Polski – prace analityczne. Koncepcja została wykonana w 2010 roku przez konsorcjum firm z liderem PwC Polska na zamówienie Ministerstwa Infrastruktury.Zadaniem studium było przedstawienie analizy porównawczej dwóch scenariuszy rozwoju infrastruktury transportu lotniczego, tj. scenariusza uwzględniającego wybudowanie w Polsce nowego, dużego, Centralnego Portu Lotniczego (CPL) i scenariusza, w którym taki port nie powstaje. Generalnym wnioskiem płynącym ze studium jest, że budowa nowego centralnego portu lotniczego w Polsce przyniesie więcej korzyści dla rozwoju polskiego sektora transportu lotniczego, a ponadto wszystkie istotne kryteria decyzyjne wskazują na większą atrakcyjność wariantu zakładającego budowę CPL niż wariantu zakładającego rozbudowę portu lotniczego im. Chopina.Pan Marek Serafin z PRTL.pl przedstawił prezentację Centralny Port Lotniczy – Spojrzenie rynkowo-biznesowe (z punktu widzenia linii lotniczych), w której zostały porównane dwa scenariusze: I. Dalszy rozwój układu port Chopina (WAW) i port w Modlinie (WMI) oraz II. CPL na południe od WAW – minimum +50 km. Główną tezą prezentacji jest stwierdzenie, że duoport WAW/WMI ma wiele możliwości optymalizacji i uzyskania dodatkowej przepustowości zaś scenariusz z CPL zawiera szereg istotnych ryzyk.Projekt CPL ma sens ekonomiczny tylko, gdy bazowany tam przewoźnik (PLL LOT) staje się wielokrotnie większym przewoźnikiem sieciowym, obsługującym w hubie CPL, wielomilionową grupę międzynarodowych pasażerów tranzytowych i zdecydowanie dominującym na rynku polskim.Profesor Marek Rekowski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przedstawił prezentację Czy w Polsce jest potrzebny Centralny Port Lotniczy? wskazując na konieczność rozpatrywania CPL w kontekście strategii rozwoju całego rynku lotniczego, a szerzej rynku transportowego w Polsce i Europie. Niezbędne jest opracowanie strategii rozwoju polskiego rynku lotniczego, która powinna uwzględniać wyzwania, jakie stoją przed podmiotami tego rynku – portami, liniami lotniczymi (głównie PLL LOT) oraz instytucjami (ULC, PAŻP, ministerstwa, instytucje właścicielskie). Transport lotniczy i jego infrastruktura powinna stanowić zintegrowany element całego systemu transportowego, europejskiego i krajowego. Dlatego strategia rozwoju rynku lotniczego w Polsce powinna być budowana w powiązaniu ze strategiami rozwoju innych rynków transportu, zwłaszcza drogowego i kolejowego. Dotychczas każdy z tych segmentów rynku transportowego jest rozwijany niezależnie, m.in. z racji rozproszenia kompetencji administracyjnych.W trakcie dyskusji pojawiły się następujące, najważniejsze wątki:

1. Wszelkie decyzje dotyczące polskiego lotnictwa powinny mieć wymiar europejski i uwzględniać Europejską Zintegrowaną Strategię dla Lotnictwa. CPL nie jest wyłącznie projektem inwestycyjnym. To projekt strategiczny, w którym obecność partnera strategicznego miałaby przełomowe znaczenie.

2. Projekt CPL jest na tyle duży, że powinien zostać uwzględniony jego wpływ na gospodarkę kraju. Inwestycja rzędu 30 mld złotych musi zapewnić odpowiedni zwrot z zainwestowanego kapitału, błędne analizy mogą doprowadzić do wielkich strat.

3. Porty regionalne w Polsce zostały skutecznie zmodernizowane, m.in. w ramach przygotowań do Euro 2012 i odniosły tak wielki sukces komercyjny, że przyszły rozwój lotnictwa komunikacyjnego powinien bazować na ich potencjale. Nie można pozwolić na zmarnowanie ogromnych środków zainwestowanych w regionalne lotniska, które trzeba rozliczyć.

4. Samo wybudowanie nowego, supernowoczesnego portu lotniczego nie wygeneruje dodatkowego ruchu. Port Chopina ma bardzo wiele cech lotniska metropolitalnego i trudno sobie wyobrazić pozbawienie stolicy kraju własnego lotniska.

5. Przy podejmowaniu decyzji o budowie CPL trzeba uwzględnić olbrzymią liczbę czynników. Kluczowe jest powstanie strategii rozwoju transportu lotniczego.


Dyskusja w trakcie VII Aviation Breakfast pokazała jak duże znaczenie środowisko lotnicze przykłada do kwestii powstania strategii rozwoju transportu lotniczego w naszym kraju. Tak wielki i złożony projekt jak CPL powinien być realizowany jako istotny

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...