Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Aplikacja DroneRadar uznana przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej

Aplikacja DroneRadar, zintegrowana w PAŻP, w dużym uproszczeniu realizuje w polskiej przestrzeni powierzanej trzy podstawowe funkcje:Pierwsza, to analiza pełnej sytuacji aeronautycznej (dane z AIP Polska, planu użytkowania przestrzeni powietrznej, NOTAM) oraz ilustracja za pomocą trzech intuicyjnych światełek (zielony, żółty, czerwony) informacji o możliwości wykonania lotu w danym miejscu i czasie.Druga, to możliwość dwukierunkowej, niewerbalnej komunikacji pomiędzy służbą ruchu lotniczego (ATS) a operatorem bezzałogowego statku powietrznego, zapewniająca wymianę informacji o udzielonych zgodach bądź ich modyfikacjach.Trzecia, to automatyczna, również dwukierunkowa obsługa sytuacji awaryjnych, w których służba ruchu lotniczego może poinformować o natychmiastowym nakazie lądowania z uwagi – na przykład – na sytuację ruchową (lecący śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego), bądź operator może zgłosić utratę kontroli nad dronem, rysując zdalnie, wirtualny obszar prawdopodobnej lokalizacji drona. Informacja ta trafia w sposób elektroniczny do służb PAŻP.Aplikacja DroneRadar jest prostym w użyciu, uniwersalnym i łatwo dostępnym narzędziem służącym do orientacji w przestrzeni powietrznej. Należy podkreślić, że edukacyjny charakter aplikacji, polega między innymi na tym, że aby bezpiecznie poruszać się w przestrzeni powietrznej, nie trzeba znać się na lotnictwie i przepisach. Nie trzeba też, posiadać umiejętność czytania informacji aeronautycznych, będących domeną lotniczych profesjonalistów. Aby korzystać z aplikacji wymagane jest posiadanie urządzenia mobilnego typu smartfon lub tablet (iOS lub Android) z dostępem do Internetu. Użytkownicy aplikacji mają możliwość fakultatywnego zgłaszania swoich lotów (funkcja „check-in”) stając się tym samym widocznym dla wybranych służb ruchu lotniczego.Apliakcja DroneRadar w wersji podstawowej jest bezpłatna.Z aplikacji, w przyjazną pogodę, dziennie korzysta około 1100 unikalnych użytkowników. W miesiącu, zaś, przestrzeń powietrzna sprawdzana jest około 60 000 razy. Liczba fakultatywnych zgłoszeń lotów cały czas rośnie i dochodzi do 200 dziennie.Zasadność dalszej współpracy potwierdza europejski system raportowania incydentów i wypadków lotniczych ECCAIRS (European Co-ordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems).W ramach prowadzonych testów Polska Agencja Żeglugi Powietrznej uzyskała dostęp do panelu administratora systemu DroneRadar na wieżach lotnisk w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu oraz Łodzi, zapewniając tym samym kontrolerom sprawujących w przestrzeniach CTR służbę kontroli ruchu lotniczego, możliwość zobrazowania rejonu lotów dronów. Taki sam dostęp do aplikacji dostępny jest dla informatorów FIS w sektorach FIS Warszawa oraz Olsztyn. Aktualnie, trwają prace nad wdrożeniem aplikacji w całej Polsce.Zachęcamy operatorów dronów do zapoznania się z funkcjonalnością aplikacji oraz wykorzystania jej podczas planowania lotów. Gorąco zachęcamy do zgłaszania lotów (robienia tzw. Check-in), dzięki którym są widoczne. Podnosi to niewątpliwie bezpieczeństwo nie tylko operacji dronów ale i całego ruchu lotniczego.UWAGA: Aplikacja DroneRadar nie zwalnia z konieczności uzyskiwania zgód na loty od zarządzających poszczególnymi strefami w tym zgód na lot w strefach CTR (wymagany formularz zgłoszeniowy). Wszystkie dane w DroneRadar mają charakter informacyjny i mogą służyć jedynie jako materiał dodatkowy do planowania lotów.Aplikacja DroneRadar jest dostępna na stronie DroneRadar.eu
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...