Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

ATC Global 2016

Polska posiada olbrzymie doświadczenie w pracy operacyjnej z sąsiadującymi wschodnimi agencjami ruchu lotniczego (Ukraina, Białoruś), z którymi codziennie prowadzona jest bieżąca praca operacyjna usprawniająca przepływ ruchu lotniczego ze Wschodu na Zachód. To ważne i skomplikowane zadanie, którego wyniki służą całej branży lotniczej operującej w tym rejonie świata. Razem z Ukrainą chcemy realizować projekty w ramach europejskiego programu SESAR, który zakłada rozwój infrastruktury lotniczej.


Prezes Magdalena Jaworska zaakcentowała, że Polska wraz z Litwą tworzy zgodnie z europejską polityką lotniczą FAB Bałtycki. W ramach tego przedsięwzięcia realizowane są wspólne projekty usprawniające przepływ ruchu lotniczego w litewskiej i polskiej przestrzeni powietrznej. Oba kraje rozpoczęły pracę nad migracją systemów operacyjnych na technologię iTEC przy współpracy z liderującymi europejskimi ANSP.

Współpraca z naszymi wschodnimi sąsiadami, którzy nie są członkami UE (Ukraina, Białoruś) ukierunkowana jest na równomierny zapewniający bezpieczny ruch lotniczy w skali regionalnej, a nie tylko państwowej.


Wzrost gospodarczy Polski oraz jej strategiczne położenie geograficzne odzwierciedla się w statystykach wzrostu ruchu lotniczego nad Polską. W ciągu ostatnich 12 lat o 132% wzrosła liczba operacji lotniczych w polskiej przestrzeni powietrznej, o 327% wzrosły przewozy pasażerskie, natomiast o 59% operacje terminalowe wykonywane na polskich lotniskach – powiedziała Magdalena Jaworska. Analitycy przewidują dalszy rozwój branży lotniczej w Polsce, według raportu IATA z lutego 2016 roku Polska zajmuje 7 miejsce w Europie pod względem potencjału transportu lotniczego i szeregowana jest, jako państwo, które w znaczny sposób może skorzystać z rozwoju i modernizacji branży lotniczej. EUROCONTROL przewiduje, że do 2022 roku w Polsce nastąpi 25% wzrost operacji lotniczych, przy średniej dla innych krajów UE wynoszącej 15%.

Prezentacja z ATC Global 2016

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...