Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Bezzałogowe Statki Powietrzne – ankieta dotycząca gotowości rynku do świadczenia usług przy użyciu BSP

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, jako instytucja odpowiedzialna za bezpieczeństwo  ruchu lotniczego w Polsce,  intensywnie wspiera rozwój rynku Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP).

Stworzony i rozwijany w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej System PansaUTM, to unikalne w skali światowej narzędzie do planowania lotów BSP oraz komunikacji Pilotów BSP ze Służbami Żeglugi Powietrznej. System jako jeden z nielicznych w świecie , został dopuszczony do użytku przez Władzę Lotniczą (Urząd Lotnictwa Cywilnego) i jest używany operacyjnie  w Polsce. System PansaUTM otworzył możliwość budowy w Polsce ekosystemu U-space czyli technicznych, infrastrukturalnych oraz prawnych ram do rozwoju rynku usług Bezzałogowych Statków Powietrznych – dronów. Równocześnie PAŻP – w ramach programu POPC – realizuje projekt „Usługi cyfrowe dla BSP”, którego głównym celem jest wdrożenie cyfrowych rozwiązań dla rynku dronowego.  Usługi te usprawnią i przyspieszą procesy związane z uzyskiwaniem dopuszczeń do lotów, jak również pozwolą w pierwszych trzech lokalizacjach na realizację bezpiecznych lotów dronów na masową skalę i znaczne odległości poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS) bez konieczności planowania misji z wyprzedzeniem czasowym.

W ramach działań związanych z KPO chcemy realizować kolejne przedsięwzięcia tworzące jak najlepsze warunki dla rozwoju i działania rynku dronowego zintegrowanego z lotnictwem załogowym. Bezpiecznego, płynnego i dającego możliwość rozwoju nowych usług biznesowych.

Razem z polskimi firmami z branży BSP chcemy  wspólnie wybudować i rozwijać rynek nowych usług dronowych: transportowych, pomiarowych, związanych z bezpieczeństwem i ochroną infrastruktury krytycznej i energetycznej, bezpieczeństwem i ochroną ludności oraz innych.

To wyjątkowe zadanie. Dlatego planujemy uruchomienie projektu, który umożliwi aktywizowanie i wdrożenie nowoczesnego rynku usług dronowych w Polsce. Firmy biorące udział w pilotażu będą wraz z PAŻP współtworzyć cyfrową rzeczywistość transportu dronowego w ramach projektu KPO.

Zapraszamy firmy z sektora dronowego w Polsce do wzięcia udziału w badaniu rynku (etap 1, pytania w załączniku poniżej), które pozwoli PAŻP na zdobycie informacji na temat gotowości rynku do świadczenia poszczególnych rodzajów usług.

W drugim etapie projektu przeprowadzimy ankietę wśród Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) dotyczącą zainteresowania przedstawionymi przez Państwa usługami oraz ustalenia priorytetów zapotrzebowania JST na usługi z użyciem BSP.

W trzecim etapie wybierzemy najbardziej atrakcyjne usługi, jakie będą świadczone w ramach projektu.

W wyżej opisanym partnerstwie JST zapewni obszar, na którym występuje zainteresowanie daną usługą i pomaga połączyć firmy z branży z podmiotami, które byłyby zainteresowane korzystaniem z takich usług. Państwa firma mogłaby zapewniać realizację powyższych usług, zaś Polska Agencja Żeglugi Powietrznej – dostarczy zaawansowany system do zarządzania lotami BSP we wskazanym obszarze.

Do badania rynku mogą przystąpić osoby prawne, których podstawowym terenem działalności jest Rzeczpospolita Polska.

Poniżej znajduje się ankieta, którą należy odesłać na adres kpo@pansa.pl do dnia 15 listopada br. Na powyższy adres e-mail można również kierować wszelkie pytania dotyczące projektu.

 

Ankieta

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...