„Bezzałogowe statki powietrzne – aspekty praktyczne”

W Konferencji wzięli udział przedstawiciele środowisk: naukowego, lotniczego, prawniczego oraz użytkownicy przestrzeni powietrznej – operatorzy bezzałogowych statków powietrznych (BSP).Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z tak ważnymi zagadnieniami jak: „Podstawa prawna obecnych regulacji, status prawny BSP o maksymalnej masie startowej mniejszej niż 25 kg.” czy „Użycie systemów SBSP dla potrzeb gospodarki narodowej w odniesieniu do współczesnych zastosowań w sferze militarnej”, “Bezzałogowe systemy powietrzne w działaniach służb ratowniczych i zarządzaniu kryzysowym”.

Konferencję zaszczycił swoim honorowym patronatem Urząd Lotnictwa Cywilnego, zaś Partnerem konferencji była Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Konferencji.Organizator konferencji jest ośrodkiem naukowo-badawczym zajmującym się procesami rozwoju transportu lotniczego w Polsce i na świecie. Został utworzony w 2014 roku, jako jednostka organizacyjna w ramach Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

W marcu 2014 roku Instytut Transportu Lotniczego Uczelni Łazarskiego dał się poznać jako organizator konferencji naukowej – „System zarządzania bezpieczeństwem (SMS) w organizacjach lotnictwa cywilnego”. Poruszono wówczas zagadnienia podstaw prawnych SMS, zarządzania bezpieczeństwem, systemu monitorowania zgodności, identyfikacji zagrożeń, oceny i tabeli ryzyka, badania wypadków lotniczych, roli czynnika ludzkiego w systemie zarządzania bezpieczeństwem organizacji lotniczych oraz Krajowego Programu Bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym. Partnerem konferencji była Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Urzędu Lotnictwa Cywilnego.Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Konferencji.