Serwisy PANSA:

Bliższa współpraca PAŻP i UkSATSE

Z polskiej strony porozumienie podpisał Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Janusz Niedziela, ze strony ukraińskiej dyrektor UkSATSE Dmytro Babeichuk.

Od lewej: Dmytro Babeichuk i Janusz NiedzielaW ramach umowy, UkSATSE udostępni PAŻP dane z radarów pierwotnego i wtórnego Mode S (ATCR-33S/SIR-S) zlokalizowanych we Lwowie, natomiast Agencja udostępni UkSATSE dane z radaru wtórnego w Rzeszowie, a w przyszłości z nowego radaru Mode S w tym rejonie, którego zakup jest obecnie realizowany.To porozumienie jest ważne nie tylko jako element dobrej i rozwijającej się współpracy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z ukraińską UkSATSE, ale przede wszystkim ze względu na umożliwienie poprawy jakości informacji o sytuacji powietrznej. Kolejne źródło radarowe w południowo-wschodnim rejonie Polski wpłynie znacząco na poprawę bezpieczeństwa i ciągłości zapewnienia usługi dozorowania w tym rejonie. To umowa korzystna zarówno dla polskich jak i ukraińskich służb ruchu lotniczego – powiedział Janusz Niedziela, Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.Szefowie obu agencji podkreślili, że sąsiedztwo i strategiczne położenie Polski i Ukrainy dają duże możliwości na wykorzystanie doświadczeń polskiego i europejskich ANSP (dostawców służb żeglugi powietrznej), zapewniając tym samym wzajemny rozwój poprzez zacieśnianie współpracy organizacyjnej i operacyjnej.Intencją PAŻP jest wspieranie ukraińskiej agencji przy procesach unifikacji opartej na idei Single European Sky.Umowa definiuje warunki wymiany danych, zasady przepływu informacji pomiędzy obydwoma organizacjami, a także oczekiwane parametry jakościowe danych i metody ich weryfikacji.Przewidywany termin operacyjnego wykorzystania danych radarowych to maj 2017 roku.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...