Cała polska przestrzeń powietrzna jest otwarta dla ruchu lotniczego IFR i VFR – 05.05.2010