Certyfikat Instytucji Zapewniającej Służby Żeglugi Powietrznej dla PAŻP na lata 2011-2014

Wymóg certyfikacji został nałożony przez Unię Europejską rozporządzeniem (WE) Nr 550 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 10 marca 2004 r. w sprawie zapewniania służb żeglugi powietrznej w ramach Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej. Podstawowym celem certyfikacji jest jednoznaczne stwierdzenie, że instytucja spełnia, określone w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 2096/2005 z 20 grudnia 2005 r., wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej.Zgodnie z ustawą z grudnia roku 2006 zadaniem PAŻP jest zapewnienie funkcjonowania bezpiecznej, ciągłej, płynnej i efektywnej żeglugi powietrznej. Zadania te realizowane są w sposób bardzo efektywny w ramach działalności finansowanej z opłat przewoźników korzystających z polskiej przestrzeni powietrznej oraz polskich lotnisk znajdujących się pod kontrolą PAŻP. PAŻP należy obecnie do grupy najtańszych dostawców usług (tzw. ANSP) w Europie.Pan Krzysztof Banaszek, Prezes PAŻP powiedział:

Certyfikat został wydany zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami na maksymalny możliwy okres kolejnych 3 lat. Decyzja ULC została podjęta po zakończeniu procesu re-certyfikacji, który wiązał się z przeprowadzeniem cyklu audytów i kontroli w ramach nadzoru bieżącego prowadzonego przez ULC. Przeprowadzone kontrole i audyty potwierdziły zdolność Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej do pełnej realizacji postawionych przed PAŻP zadań, co jest kolejnym potwierdzeniem dla wysokiej jakości pracy personelu PAŻP, zaangażowania pracowników oraz poziomu organizacyjnego Agencji.Komunikat prasowyWięcej informacji można uzyskać na www.ulc.gov.pl

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast