Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Czwarte bałtyckie regionalne spotkanie ATM

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej reprezentowana była przez Prezesa Pana Krzysztofa Banaszka, Zastępcę Dyrektora Biura Służb Ruchu Lotniczego ds. Kontroli Obszaru i Zbliżania Pana Krzysztofa Kalamana, Zastępcę Dyrektora Biura Rozwoju i Wdrożeń ds. Strategii Pana Tadeusza Grocholskiego, Kierownika Terenowego Działu Kontroli Obszaru i Zbliżania Gdańsk Pana Piotra Giejsztowta, Kierownika Działu CNS Obszar Północ Pana Andrzeja Adamczyka, Kierownika Działu Analiz Strategicznych Panią Karolinę Wójcik oraz Panią Hannę Kalita Referenta ds. współpracy międzynarodowej.

Celem spotkania było omówienie dotychczasowych wydarzeń w zakresie CNS/ATM w poszczególnych krajach. Pierwsza cześć, poprowadzona przez K. Kalamana, dotyczyła podsumowania kwestii dotyczących zarządzania ruchem lotniczym, służbami ruchu lotniczego oraz technicznych aspektów w żegludze powietrznej. Omówiono również wyzwania projektu Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (SES II). K. Wójcik podczas prezentacji zwróciła uwagę na kwestię potencjalnych zmian legislacyjnych oraz ocenę wyzwań, jakie niesie ze sobą projekt. Następnie T. Grocholski poprowadził dyskusję na temat konsekwencji wynikających z projektu SES II dla europejskich oraz poza europejskich instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej.Następne spotkanie zaplanowane jest na Litwie w 2009 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...