Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

EGNOS: DARMOWY SYSTEM WSPOMAGANIA SATELITARNEGO JUŻ DZIAŁA

Z EGNOS’u nieodpłatnie mogą korzystać zarówno instytucje, jak i osoby prywatne. Dzięki systemowi EGNOS zwiększy się dokładność nawigacji satelitarnej w Europie. Dotychczas stosowany system GPS miał margines błędu rzędu 10 metrów, teraz ulegnie on redukcji do 2 metrów. Zdaniem przedstawicieli Komisji Europejskiej nowy system będzie przydatny w wielu dziedzinach życia m.in. w rolnictwie i transporcie. Po uzyskaniu stosownych certyfikatów system będzie mógł być wykorzystywany także w transporcie lotniczym.System stworzono w oparciu o transpondery umieszczone na trzech satelitach geostacjonarnych. Swym zasięgiem system obejmuje terytoria większości państw europejskich. W przyszłości przewiduje się rozszerzenie zasięgu geograficznego działania systemu EGNOS na obszary poza europejskie np. Afrykę Północną. Komisja Europejska zobowiązała się do długofalowego finansowania działalności EGNOS.Polska Agencja Żeglugi Powietrznej aktywnie działa na rzecz wdrożenia systemu EGNOS w krajach Europy Wschodniej. Uczestniczy w trzech unijnych projektach z tym związanych.“EGNOS Introduction to The European Eastern Region” to międzynarodowy projekt, w ramach którego na jednym z polskich lotnisk wdrożone zostaną procedury lądowania oparte o system nawigacji satelitarnej EGNOS. Do tego celu wykorzystane zostaną samoloty general aviation. Projekt ma wykazać, czy wykorzystanie nawigacji satelitarnej przy operacjach lotniczych spełnia normy ICAO.Systemy nawigacji satelitarnej wykorzystane będą także w projekcie “HEDGE” „Helicopters Deploy GNSS in Europe” wdrażanym przez PAŻP przy współpracy firm z kilku europejskich państw: Anglii, Hiszpanii, Francji, Grecji i Szwajcarii. W ramach projektu PAŻP przygotowuje procedury oraz wykonuje loty demonstracyjne w oparciu o wskazania satelitarnych systemów nawigacyjnych. W efekcie ma powstać nowa procedura lądowania APV czyli tzw. pionowe podejście dla helikopterów i lotnictwa ogólnego.W ramach projektu “ACCEPTA” przeprowadzona zostanie legislacja pozwalająca na wprowadzenie systemu EGNOS na wskazanych polskich lotniskach. Dzięki dofinansowaniu ze środków Komisji Europejskiej możliwe będzie wyposażenie samolotów rejsowych wybranej linii lotniczej w urządzenia pokładowe pozwalające korzystać z EGNOS.Wkrótce na stronie PAŻP uruchomiony zostanie odrębny serwis informacyjny poświęcony EGNOS, działalności PAŻP w zakresie nawigacji satelitarnej GNSS oraz link do surowych danych z odbiorników GNSS gromadzonych na naszym serwerze.Więcej o nawigacji satelitarnej można przeczytać:

– w materiale „PAŻP uczestniczy w trzech projektach wdrożeniowych GNSS”

oraz na stronach

www.euractiv.pl

www.ec.europa.eu

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...