Serwisy PANSA:

En-route FIS Workshop w PAŻP

W czasie dwudniowych prac skupiono się na analizie różnic w metodach zapewniania służb w różnych krajach, przygotowywanych regulacjach prawnych oraz wykorzystywaniu środków zobrazowania w służbie FIS.Uczestnicy spotkania wypracowali następujące wnioski, które w ich ocenie powinny stanowić kierunek prac nad kształtowaniem europejskiego poziomu zapewniania służb ruchu lotniczego dla ruchu niekontrolowanego:• Wymiana doświadczeń poszczególnych krajów europejskich w kwestii zapewniania służby informacji powietrznej i służby alarmowej dla lotów niekontrolowanych powinna prowadzić do standaryzacji i harmonizacji zapewniania tych służb w Europie,• Ze względu na ewolucję środowiska pracy ATS, koniecznym wydaje się być zastosowanie nowego podejścia do rozumienia FIS jako służby, włączając w to kwestię odpowiedzialności,• Jako cel długoterminowy określono konieczność wprowadzenia europejskich regulacji dotyczących systemu kompetencji informatorów służby informacji powietrznej,• Wykorzystanie systemów zobrazowania w obszarowej służbie informacji powietrznej stanowi jeden z głównych czynników poprawy jakości zapewnianych usług i podnosi poziom bezpieczeństwa użytkowników przestrzeni powietrznej,• Rekomenduje się konsultowanie zasad zapewniania służby informacji powietrznej i służby alarmowej z użytkownikami przestrzeni oraz prowadzenie programów edukacyjnych podnoszących kompetencje pilotów we współpracy z ATS.Ciekawym punktem programu była prezentacja naszych krajowych regulacji dotyczących bezzałogowych statków powietrznych, oraz rozwiązania systemowego będącego w testach w PAŻP- Droneradar’a.Goście mieli również okazję zapoznania się z pracą organu FIS Okęcie, obsługującego sektory Warszawa i Olsztyn.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...