Serwisy PANSA:

Forum Lotnicze 2017

Prezes PAŻP Janusz Niedziela w dyskusji o systemach zarządzania przestrzenią powietrzną, wraz z przedstawicielami spółki Indra, litewskiej agencji ruchu lotniczego oraz dyrektora do spraw operacyjnych poznańskiego lotniska, przedstawił rolę i działania polskiej Agencji w europejskim systemie zarządzania przestrzenią powietrzną, szczególnie w obszarze tworzenia niezbędnej infrastruktury lotniczej oraz systemów operacyjnych umożliwiających zarządzanie ruchem lotniczym. Prezes Niedziela podkreślił znaczenie wspólnych projektów realizowanych w stworzonym przez PAŻP i litewską Oro Navigaciję FABie Bałtyckim, w tym działań związanych z przygotowaniem nowej platformy do zarządzania ruchem lotniczym realizowanej w konsorcjum iTEC. Prezes PAŻP przedstawił również koncepcję regionalizacji zarządzania przepływem ruchu lotniczego (Regional Air Traffic Flow Management), która jest tematem poruszanym przez PAŻP na forum międzynarodowym w trakcie debaty o zmianach obowiązujących przepisów unijnych w tym zakresie.O bezzałogowym lotnictwie, w kontekście bezpieczeństwa przestrzeni publicznej oraz nowych regulacji prawnych mówił natomiast specjalista ds. integracji lotnictwa bezzałogowego z ATM w PAŻP Maciej Włodarczyk. W dyskusji wraz przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, podmiotów korzystających z usług realizowanych z wykorzystaniem dronów, a także firm dostarczających oprogramowanie do monitoringu i kontroli lotów bezzałogowców przedstawione zostały rozwiązania umożliwiające stopniową integrację lotów bezzałogowych statków powietrznych z obowiązującymi przepisami ATM.Wzrost wykorzystania dronów do celów hobbystycznych i zawodowych wymaga wprowadzania odpowiednich regulacji prawnych oraz systemów zarządzania ruchem bezzałogowców (UTM), ich połączenie zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...