Serwisy PANSA:

Grupa Robocza SMS w siedzibie PAŻP o “Zarządzaniu zmianą”

Spotykająca się co kwartał Grupa Robocza SMS powstała między innymi z inicjatywy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej pod egidą Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jej misją jest poprawa przepływu informacji pomiędzy organizacjami, a także doskonalenie i standaryzacja Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym.Podczas spotkania w siedzibie PAŻP zebrani prelegenci z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz portów lotniczych Olsztyn-Mazury i Wrocław dzielili się doświadczeniami z obszaru „Zarządzania zmianą” przytaczając własne przykłady planowania, wdrażania oraz monitorowania zaistniałych zmian w organizacji. Wspólnie z pozostałymi uczestnikami z innych podmiotów omówiono procesy wykonawcze oraz dyskutowano nad rozwiązaniami doskonalącymi przepływ informacji między organizacjami w przypadku, gdy dana zmiana dotyczy różnych podmiotów – jak budowa nowej wieży kontroli lotniska czy wprowadzenie nowych procedur dolotowych do lotniska.W czasie spotkania ogłoszono zarazem inicjatywę związaną z podpisaniem porozumienia pomiędzy interesariuszami w kwestii wymiany danych w zakresie procesu badania zdarzeń lotniczych. Obecnie proces ten wykonywany samodzielnie przez organizacje lotnicze stwarza wiele problemów związanych z dostępnością do istotnych informacji, w szczególności jeżeli w zdarzenie lotnicze zaangażowane są inne podmioty. Inicjatywa zakłada, że informacje te wykorzystywane będą z pełnym zachowaniem zasad Just Culture i tylko do ustalenia faktycznych przyczyn, a nie osób odpowiedzianych za zaistnienie zdarzenia. Poprawi to tym samym cały system bezpieczeństwa.W pracach Grupy Roboczej SMS należy podkreślić zaangażowanie departamentów Urzędu Lotnictwa Cywilnego, które nie ograniczają się do pełnienia roli nadzorczej ale aktywnie wspierają zaangażowane podmioty i pomagają w rozwiązywaniu problemów.W drugim spotkaniu uczestniczyło niemal 40 osób z wielu organizacji lotniczych, a kolejne posiedzenie planowane jest na wrzesień bieżącego roku. Także wtedy motywem przewodnim będzie „Zarządzanie zmianą” z uwagi na potrzebę pełnego zrozumienia tego istotnego zagadnienia.


Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...