Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Pana Krzysztofa Kapisa zam. w Warszawie.