Konferencja ARCC w PAŻP

Spotkanie, którego organizatorami byli: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) oraz Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ), miało miejsce 11 września 2018 roku w warszawskiej siedzibie PAŻP. Wynikało ono przede wszystkim z konieczności bliższego poznania kooperujących w trakcie akcji ratowniczych służb oraz przybliżenia sytuacji operacyjnej po styczniowym rozpoczęciu działalności operacyjnej ARCC. Spotkanie to pomogło również w zrozumieniu roli służby ASAR w systemie ratownictwa w Polsce. Poruszane podczas debaty tematy obejmowały także zmiany wprowadzone w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz rozwiązania mogące podnieść efektywność działań i kooperacji podmiotów w momencie uruchomienia działań poszukiwawczo-ratowniczych przez służbę ASAR. Uczestnicy spotkania podkreślili istotę wprowadzonych zmian prawnych, rozszerzających wykorzystanie Lotniczych Zespołów Poszukiwawczo-Ratowniczych dla potrzeb ratowania zdrowia i życia ludzkiego poza zakres wypadków lotniczych.