Serwisy PANSA:

Konferencja „NA WŁAŚCIWYCH TORACH. Infrastruktura Transportowa – Doświadczenia i Wyzwania”

Jubileusz był okazją do podsumowania 10 lat działalności CUPT i dokonania bilansu dotychczasowego wykorzystania unijnych środków na infrastrukturę transportową z Programów Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko (w dwóch perspektywach: 2007–14, 2014–2020), Polska Wschodnia (obecna perspektywa 2014–20) oraz Instrumentu „Łącząc Europę”.W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Sejmowej Komisji Infrastruktury, Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, władz samorządowych, a także Beneficjenci programów unijnych.– Od ponad 10 lat odpowiadamy za wdrażanie kluczowych projektów transportowych, dofinansowanych ze środków unijnych – powiedział Dyrektor CUPT Przemysław Gorgol. – Zaczynaliśmy od kilkunastoosobowego zespołu, dziś w CUPT pracuje ponad 300 osób. Dziękuję Wszystkim za pracę i zaangażowanie.O szczególnej roli CUPT mówił Wiceminister Rozwoju Jerzy Kwieciński: – Gdy tworzyliśmy 10 lat temu tę instytucję, nie wiedzieliśmy, że okaże się ona tak ważna dla polskiego transportu i całości procesów rozwojowych. Andrzej Bittel, Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa, dziękował za dobrą współpracę: – Inwestycje, które wspólnie realizujemy, przybliżają nas do naszych najważniejszych celów: zwiększenia dostępności i poprawy bezpieczeństwa w transporcie.Udział CUPT w procesie dystrybucji środków unijnych docenił także Marc Lemaître, Dyrektor Generalny ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej: – Jestem pod wrażeniem zmian, jakie dokonały się w polskim transporcie w ostatnim czasie. Widzimy ogromny postęp, jeśli idzie o wykorzystanie funduszy unijnych na realizację projektów transportowych.Aktualnym wyzwaniom i przyszłości finansowania projektów transportowych poświęcony był pierwszy panel dyskusyjny, w którym uczestniczyli przedstawiciele rządu, Sejmowej Komisji Infrastruktury, Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jerzy Polaczek, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, wśród najważniejszych wyzwań dla sektora transportu wymienił realizację programu kolejowego – ze względu na wysokość zaangażowanych środków, a także poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podkreślił też, że doświadczenia CUPT we współpracy z Beneficjentami i wspieraniu realizacji projektów powinno zostać dobrze wykorzystane przez administrację państwową.O potrzebie strategicznego i długoterminowego planowania w transporcie, a także o instrumentach finansowych łączących różne źródła finansowania mówił Alan Lynch, przedstawiciel Inicjatywy JASPERS z Europejskiego Banku Inwestycyjnego: – Przyszłość transportu wymaga międzysektorowego zaangażowania. Strategiczne planowanie w odniesieniu do transportu opiera się na współpracy, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim.Wiele słów uznania pod adresem CUPT padło podczas drugiej debaty panelowej „Projekty transportowe – doświadczenia i wyzwania z perspektywy Beneficjentów”. O bardzo dobrej współpracy podczas realizacji projektów i wsparciu ze strony CUPT mówili m.in. Janusz Niedziela, Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Jacek Gryga, p.o. Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i Adam Żołnowski, Wiceprezes DCT S.A.Polska Agencja Żeglugi Powietrznej uczestniczy aktywnie w programach krajowych i unijnych i tym samym współpracuje ściśle z CUPT od 2007r.PAŻP zaangażowany jest w krajowy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – w pierwszą (2007-2013) i drugą (2014-2020) perspektywę. Dla projektu POIŚ I (2007-2013) Agencja otrzymała i rozliczyła dotację w 99,96 % w wys. 289,22 mln PLN. W drugiej perspektywie na projekt POIŚ II (2014-2020) wysokość dotacji przyznanej dla Agencji to 114,75 mln PLN. To już razem ponad 130 współfinansowanych obiektów oraz systemów infrastruktury technicznej łączności, nawigacji i dozorowania rozmieszczonych na obszarze całego kraju.Te działania zostały zauważone, czego przykładem jest nominacja Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej do prestiżowego wyróżnienia: Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicji Adamczak – za projekt POIŚ2 w kategorii Innowacje w Transporcie.Oprócz modernizacji infrastruktury nawigacyjnej PAŻP włączył się w budowę jednolitej przestrzeni powietrznej poprzez udział w programie SESAR z projektami wdrożeniowymi, jak również badawczo-rozwojowymi. Na projekty wdrożeniowe SESAR Agencja otrzymała w trybie konkursu z instrumentu Łącząc Europę (CEF) 12,1 mln EUR, a na badawczo-rozwojowe z Horyzont 2020 1,3 mln EUR dotacji.Realizowane projekty z jednej strony umożliwiają realizację strategii Agencji, z drugiej – wspierają rozwój gospodarczy kraju oraz zrównoważony rozwój Unii Europejskiej.


Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...

animal hardcore porn you porm com big titty teen fucked tamil aunty xxx photo kink o rama where does ava addams live poonam dhillo hot guys who love to swallow cum cartoon vore porn how old is tt from cheer marie osmond nude adult videos for women hotel room xxx video culo rico xxx