Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Konsultacje w dziedzinie efektywnego wykorzystania przestrzeni powietrznej„Te coroczne spotkania są dla wszystkich użytkowników polskiej przestrzeni powietrznej cennym miejscem wymiany informacji służącej coraz lepszemu jej wykorzystaniu” – powiedział otwierając spotkanie prezes PAŻP Krzysztof Banaszek.Prowadzący konsultacje dyrektor Biura Zarządzania Przestrzenią Powietrzną i Przygotowania Operacyjnego PAŻP Leszek Gołąb podkreślił znaczenie współpracy wszystkich podmiotów użytkujących przestrzeń powietrzną.„Rosnąca liczba operacji lotniczych i nowe zadania związane z wykorzystaniem przez Polskie Siły Powietrzne samolotów F-16 stawiają przed nami kolejne wyzwania” – stwierdził dyr. Gołąb.Uczestnicy konsultacji zapoznali się z prezentacjami przygotowanymi przez Ośrodek Planowania Strategicznego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej dotyczącymi planowanych zmian w organizacji przestrzeni, prognoz i statystyk ruchu lotniczego w Polsce oraz przygotowaną przez Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego SZ RP prezentacją dotyczącą wykorzystania przestrzeni powietrznej wynikającego z programów szkolenia pilotów F-16. Nie zabrakło również prezentacji omawiających potrzeby wykorzystania przestrzeni dla lotnictwa general aviation i aeroklubowego.W trakcie spotkania zgłoszono kilkanaście ciekawych propozycji i rozwiązań, które po analizie i wdrożeniu przyczynią się z pewnością do usprawnienia ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej oraz wyeliminują szereg obecnie występujących problemów.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...