Serwisy PANSA:

KONWERSJA JEDNOSTEK METRYCZNYCH NA NIEMETRYCZNE

Poszczególne wartości zostaną przeliczone i przedstawione w następujący sposób:

– elementy przestrzeni powietrznej poniżej poziomu przejściowego – górne granice zostaną zaokrąglone w górę do pełnych setek stóp, natomiast dolne granice zostaną zaokrąglone w dół do pełnych setek stóp;

– elementy przestrzeni powietrznej powyżej poziomu przejściowego będą publikowane w poziomach lotu (FL);

– granice pionowe przestrzeni delegowanych zostaną opublikowane zgodnie z decyzją Ministra właściwego do spraw transportu;

– maksymalny pułap sond balonowych MET oraz górne granice stref zagrożenia wybuchem gazu zostaną zaokrąglone w górę do pełnych setek stóp;

– wysokości przeszkód lotniczych zostaną zaokrąglone do pełnej stopy w górę;

– wzniesienie anteny nadawczej DME pozostanie, jak do tej pory, w metrach.W związku z koniecznością przeliczenia wszystkich procedur lotu, mapy proceduralne będą wymieniane sukcesywnie. Procedury które zmieniają się/powstają i obowiązują od 02 maja 2013 r. będą wydawane w jednostkach niemetrycznych. Procedury, które nie zmieniają się od 02 maja 2013 r. będą miały dodatkowo załączoną tabelę konwersji.Okres przejściowy planowany jest do 01 maja 2014 r.Mapy lotnisk (AD 2 EPxx 1-x-x) oraz mapy przeszkód lotniskowych (AD 2 EPxx 2-x-x) nie podlegają okresowi przejściowemu i będą wymieniane przez Zarządzających zgodnie z potrzebą aktualizacji.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...