Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Liczba obsłużonych operacji, ruch GA oraz możliwości operacyjne lotnisk regionalnych w pierwszych jedenastu miesiącach 2011 roku

Zależnie od pory roku, codziennie na polskim niebie obsługiwanych jest od 1300 do 2100 lotów kontrolowanych. Z polskich lotniskach korzysta codziennie od 300 do 600 samolotów.

Wliczając operacje GA (głównie wielokrotne podejścia), PAŻP obsłużyła w czasie 48 tygodni roku 2011 rekordową liczbę 650 707 operacji. Szczegółowe dane znajdą Państwo w załączonym materiale.W całym roku 2011 PAŻP prognozuje wykonanie na wszystkich lotniskach regionalnych (bez Warszawy) około 160 000 operacji komunikacyjnych (dla analiz pojemności lotniska liczone są oddzielnie starty i lądowania statków powietrznych, których PAŻP spodziewa się obsłużyć ok. 80 000).

Zakładając, że lotniska regionalne (bez Warszawy) czynne byłyby tylko 18 godzin na dobę i 7 dni w tygodniu, ich możliwości operacyjne obsługi operacji lotniczych wynoszą obecnie około 600 000 w roku. Przy założeniu pracy lotnisk regionalnych przez 24 godziny na dobę (bez ograniczeń nocnych) te możliwości rosną do ok. 790 000 operacji.Są to dane szacunkowe, nie uwzględniające ograniczeń pogodowych oraz sytuacji awaryjnych, ale biorąc pod uwagę takie ograniczenia i ich wielkości zanotowane w ostatnich latach, można przyjąć że podane wyżej wartości powinny być zmniejszone o maksymalnie 1 % z tych powodów. Maksymalne pojemności mogą być wykorzystane w 100% w przypadku kiedy po stronie obsługi lotniskowej (handling, przepustowość terminala, system komunikacji około lotniskowej) występuje odpowiednia gotowość operacyjna i przepustowość/pojemność.Ceny usług PAŻP – Unit Rate = 35,81 EURO.

Stawka Unit Rate ER (en-rute), pobierana przez PAŻP za przelot w polskiej przestrzeni powietrznej należy do najniższych w Europie! Tabela jednostkowych stawek opłaty trasowej obowiązujących w listopadzie 2011 r. jest załączona do niniejszej informacji (przyjęty przez Eurocontrol kurs wymiany to 4,34932 PLN za Euro).0,7 (czyli 42 sekundy!) minuty opóźnienia na lot – rekordowa punktualność na polskim niebie.

PAŻP zapowiadała, że w 2011 roku obniży średnie opóźnienie przypadające a operację lotniczą poniżej minuty. Po analizie danych za 11 miesięcy przewidywane średnie opóźnienie w roku 2011 wyniesie ok. 0,7 min/lot (42 sekundy)!

Dzięki osiągniętym przez PAŻP efektom w zakresie poprawy efektywności operacyjnej, w przestrzeni powietrznej Polski generowanych jest jedynie około 2,5% wszystkich opóźnień jakie do końca roku 2011 wygenerowane zostaną w całej przestrzeni Europy.Informacje dot. ruchu lotniczego i opóźnień we wcześniejszych okresach:

Ostatni raport EUROCONTROL – 17.11.2011

Komunikat Komisji Europejskiej: „Istnieje ryzyko nasycenia europejskiej przestrzeni powietrznej i portów lotniczych w Europie” – 28.11.2011

Średnie opóźnienie poniżej minuty – rekordowa punktualność na polskim niebie

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...