Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Listopadowe statystyki CANSO

Spośród 41 ANSPs, które udostępniły dane o wielkości ruchu lotniczego w listopadzie 2009 r., blisko połowa uzyskała lepsze wyniki w porównaniu do analogicznego miesiąca 2008 roku. Trzeba jednak zauważyć, iż jest to statystyczny efekt niskiej bazy 2008 roku. Zmiany względem kryzysowego listopada 2008 roku nie świadczą jeszcze o wyjściu ze spadkowej tendencji ruchu lotniczego.Warto zauważyć, że ANSPs obsługujące największe liczby operacji lotniczych, takie jak: amerykański FAA czy sąsiedzki DFS nadal odnotowały spadki ruchu względem listopada 2008 roku. W pełni o skali tych spadków może mówić jedynie porównanie do analogicznego miesiąca roku przedkryzysowego tj. listopada 2007.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...