Lotnicze mapy VFR 2018 już w sprzedaży!

Na mapie przedstawiono:

– rejony kontrolowane lotnisk (TMA/MTMA),

– strefy kontrolowane lotnisk (CTR/MCTR),

– obszar kontrolowany (CTA),

– strefy ruchu lotniskowego (ATZ),

– wojskowe strefy ruchu lotniskowego (MATZ),

– stałe trasy lotnictwa wojskowego (MRT),

– maksymalna wysokość obiektów (MEF),

– strefy czasowo wydzielone (TSA),

– strefy czasowo rezerwowane (TRA),

– trasy dolotowe do stref (TFR),

– strefy zakazane (P), ograniczone (R), niebezpieczne (D),

– MEF (Maximum Elevation Figure),

– punkty dla lotów VFR,

– punkty meldowania na granicy FIR.

– rejony aktywności sportowo-rekreacyjnej, stosując piktogramy do oznaczenia rodzaju aktywności,Wszystkie wysokości podane są w stopach.Cięcie arkuszy z zakładkami pionowymi i poziomymi, bez ramki zewnętrznej.Rozszerzony podkład topograficzny za granicą.Rewers mapy zawiera między innymi:

– legendę mapy,

– mapy sektorów AIRMET,

– mapy regionów nastawiania wysokościomierzy,

– wykaz organów służb ATC,

– sposób obliczania MEF.

– punkty meldowania na granicy FIR

– punkty nawigacyjne dla lotów VFRMapa podzielona jest na 6 arkuszy, które obejmują cały rejon informacji powietrznej (FIR) WARSZAWA.