Serwisy PANSA:

LOTNISKA UŻYTKU PUBLICZNEGO WSCHODNIEJ POLSKI – problemy, koncepcje, rozwiązania

W trakcie konferencji Prezes PAZP Pan Krzysztof Banaszek przedstawił prezentację w trakcie, której omówione zostały stosowane obecnie konwencjonalne rozważania w zakresie zapewnienia nawigacji jak też planowane i wdrażane w Polsce rozwiązana GNSS.

Przedstawił również wyniki operacyjne PAZP w zakresie obsłużonego ruchu lotniczego oraz opóźnień a także plany na lata kolejne.

Tematem prezentacji i dyskusji były też możliwości operacyjne polskich lotnisk regionalnych oraz ich poprawa w ramach przygotowań do rozgrywek piłkarskich w roku 2012 a także w wyniku powstawania nowych lotnisk.

Dobitnie podkreślono konieczność dokładniejszego i pełniejszego przygotowania prognoz ruchu na lotniskach z uwagi na konieczność zapewnienia adekwatnej dla tego ruchu infrastruktury.Prezentacja dostępna jest w postaci pliku PDF.Celem konferencji było zaprezentowanie nowoczesnych rozwiązań budowy i eksploatacji portów lotniczych z uwzględnieniem wymogów certyfikacyjnych obsługi ruchu infrastruktury technicznej oraz oddziaływania portów lotniczych przygranicznych w ramach wzajemnych doświadczeń.Podstawowa problematyka Konferencji

1. Sieć lotnisk Wschodniej Polski, stan istniejący, potrzeby i plany.

2. Małe lotniska użytku publicznego; ograniczone wymogi certyfikacyjne, obsługa ruchu.

3. Finansowanie ruchu lotniczego i przewoźników.

4. Racjonalna budowa infrastruktury portów lotniczych.

5. Oddziaływanie portu lotniczego na gospodarkę regionu (gospodarcze i komunikacyjne znaczenie portów)

6. Oddziaływanie portów przygranicznych.Po wysłuchaniu referatów, dyskusji i analizie przyjęto następujące wnioski:

a) Konferencja uznaje za celowe utworzenie Związku Lokalnych Portów Lotniczych. Związek taki wypełniłby lukę obok istniejącego Związku Regionalnych Portów Lotniczych grupując inicjatywy powstawania małych portów lokalnych.

b) Konferencja uważa za bardzo ważną promocję regionów poprzez linie lotnicze (przewoźników) na kierunkach aktualnych połączeń.

c) Konferencja uznaje za celową szybką aktualizację „Programu rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych” z 2007 r.

d) Konferencja zwraca uwagę na konieczność instytucjonalizacji konsultacji aktów wykonawczych do Ustawy Prawo Lotnicze, większość zainteresowanych podmiotów lokalnych nie jest o tych aktach nawet powiadomiona.

e) Konieczne jest większe uczulenie Władz Lokalnych na konieczność rezerwowania w planach zagospodarowania przestrzennego terenów pod przyszły rozwój lokalnych portów lotniczych.

f) Konieczne jest uczulenie Władz Regionu na szersze zainteresowanie samorządów lokalnych planowaniem regionalnej infrastruktury lotniczej (porty regionalne i lokalne).

g) Konferencja zwraca uwagę na nieprawidłowości powstałe w procesie legislacyjnym ustawy Prawo Lotnicze: usunięto termin „lot lokalny – lot, który zaczyna się i kończy na tym samym lotnisku bez międzylądowań”. Natomiast w art.54 i art.93 Ustawy nadal występuje termin „lot lokalny”.Więcej informacji: http://sitk.lublin.pl/

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...