Lotnisko Chopina z certyfikatem ILC CAT III A

Kluczem do sukcesu była wspólna, intensywna praca działu kontroli lotniska i działu analiz bezpieczeństwa ruchu lotniczego PAŻP wraz z przedstawicielami Lotniska Chopina odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo operacji po stronie portu.Przygotowania do certyfikacji wiązały się także z wprowadzeniem nowego radaru do obserwacji ruchu naziemnego oraz szkoleń do nowych uprawnień GMS (Ground Movement Surveillance) dla kontrolerów z warszawskiej wieży.Dzięki tym wysiłkom, stworzono procedury prowadzenia ruchu w warunkach niskiej widzialności na terenie całego lotniska [zgodnie z najwyższymi standardami określanymi przez European Aviation Safety Agency (Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotnictwa – EASA)], a Droga Startowa na kierunku 33 jest teraz najlepiej wyposażonym kierunkiem do lądowania w Polsce.Dotychczas lądowanie było możliwe przy warunkach, w których widzialność pionowa była nie mniejsza niż 30 metrów oraz 300 metrów widzialności wzdłuż drogi startowej (RVR). Najnowsze rozwiązania umożliwiają lądowanie nawet przy widzialności pionowej poniżej 30 metrów i poziomej 175 metrów. W ramach dostosowania systemów i procedur do nowej kategorii, zmieniły się również warunki do wykonywania startów w warunkach ograniczonej widzialności z wartości RVR nie mniejszej niż 150 metrów, na wartość nie mniejszą niż 125 metrów.Właścicielem systemu ILS na Lotnisku Chopina jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.