Mimo złych prognoz wszyscy zostaną obsłużeni. Możliwość opóźnień w ruchu lotniczym.