Możliwe utrudnienia w ruchu lotniczym do i z Niemiec w dniu 9 sierpnia 2011 roku.

Strajk rozpocznie się we wtorek o szóstej rano i potrwa do południa. W tym czasie, w niemieckiej przestrzeni powietrznej nie odbędzie się około 2500 lotów. Zważywszy na wakacyjny szczyt turystyczny, akcja niemieckich kontrolerów ruchu lotniczego może doprowadzić do znacznych utrudnień w ruchu lotniczym na dużej części europejskiego nieba.Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przygotowuje się do strajku w niemieckiej przestrzeni powietrznej.Efektem strajku niemieckich kontrolerów może być większy ruch na polskim niebie. PAŻP dostosuje obsadę na stanowiskach operacyjnych do sytuacji, tak by zwiększony ruch, szczególnie po zakończeniu akcji, obsłużyć.