NATO Tiger Meet 2018 Poznań-Krzesiny

W ćwiczeniach wzięli udział piloci: z Niemiec (korzystający z samolotów typu Eurofighter 2000 oraz Tornado), Francji (Rafale), Czech i Węgier (JAS-39 Grippen), Austrii (Saab 1050), Belgii (F-16), Szwajcarii (F-18), Hiszpanii (Eurofighter 2000), Grecji (F-16), Włoch (Eurofighter 2000), Holandii (F-16) oraz Polski (F-16). Ćwiczenia były nadzorowane przez statek powietrzny typu Boeing E-3A Sentry (AWACS) przy wsparciu Learjet UC-35A.W manewrach śmigłowcami brali także udział piloci z Czech, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. W sumie w ćwiczeniu uczestniczyło 80 statków powietrznych.

Aby sprostać rygorom ćwiczeń na tym poziomie profesjonalizmu, Ośrodek Szkolenia Lotniczego wraz z 31 Bazą Lotnictwa taktycznego w Krzesinach przygotował program treningu, który został zatwierdzony przez Urząd Lotnictwa Cywilnego wraz z przygotowaniem zmiany funkcjonalnej w przestrzeni powietrznej kontroli Zbliżania Poznań. Szkolenie miało za zadanie przygotować kontrolerów ruchu lotniczego APP Poznań w zakresie specyfiki lotów operacyjnego ruchu lotniczego (OAT). Początek roku 2018 został wypełniony szkoleniem teoretycznym w Poznaniu oraz praktycznym na symulatorze w Warszawie.Szkolenie zakończyło się sukcesem, zaś kontrolerzy ruchu lotniczego Służby Kontroli Zbliżania Poznań mogą w całym zakresie zapewnić realizację zadań takich, jak loty w formacjach niestandardowych oraz standardowych, rozdzielenia i łączenia formacji, realizacja lotów wg zasad innych niż ICAO, a także prowadzenie korespondencji zgodnie ze standardami i frazeologią stosowaną w NATO. Szkolenie objęło przygotowanie do zapewnienia bezpiecznych operacji w sytuacjach szczególnych oraz awaryjnych charakterystycznych dla samolotów wojskowych. Wysiłek, któremu zostali poddani kontrolerzy ruchu lotniczego z Poznania miał na celu utrzymanie najwyższych standardów i bezpieczeństwa w skomplikowanej strukturze przestrzeni, która występuje w ich codziennej pracy.Kolejnym ważnym elementem współpracy z 31 BLT oraz SSRL SZ RP było przygotowanie nowych procedur odlotu i dolotu dla lotniska Krzesiny (EPKS). Dodatkowo, opracowano zasady współpracy i koordynacji pomiędzy APP Poznań oraz Kierownictwem Ćwiczenia NTM18, w celu zapewnienia bezpiecznego i uporządkowanego wojskowego ruchu lotniczego z koegzystującym ruchem cywilnym na lotnisku Poznań Ławica.

Kontrolerzy ruchu lotniczego APP Poznań obsługiwali w czasie dwóch rodzajów misji zwanych COMAO oraz SHADOW WAVE nawet do stu operacji, wliczając cywilne operacje lotnicze. Szczególnie należy zwrócić uwagę, iż loty odbywały się

w środowisku zmiennym i dotyczyły pojedynczych startów, a też lotów w formacjach do czterech statków powietrznych.Nie możemy również zapomnieć o wsparciu działu CNS, któremu mimo ograniczeń czasowych udało się przygotować sprzęt dla koordynatorów z PAŻP, oddelegowanych do pracy na lotnisku w Krzesinach.Jak już wspomniano, do współpracy z 31 Bazą Lotnictwa Taktycznego został powołany zespół składający się z kontrolerów ruchu lotniczego z APP Poznań, ACC OAT i ACC GAT, których zadaniem było branie udziału w pracach planistycznych związanych z NATO Tiger Meet 2018 (NTM2018), określenia zasad współpracy, a w czasie trwania ćwiczeń koordynowali pracę pomiędzy właściwymi służbami ATS, Kierownictwem ćwiczenia, Kontrolerami wojskowymi z TWR Krzesiny, Nawigatorami Naprowadzania oraz innymi służbami SZ RP.Kolejne wyzwanie czekało na personel ACC OAT. W trakcie przygotowań ustalono precyzyjne zasady współpracy i wzajemnej pomocy pomiędzy APP Poznań, a sektorami OAT, w celu pełnego wykorzystania możliwości, jakie daje elektroniczna koordynacja w systemie PEGASUS21. Kontrolerzy i koordynatorzy ACC OAT współpracowali też z personelem nawigatorskim pracującym na samolocie AWACS oraz z nawigatorami polskich Ośrodków Dowodzenia i Naprowadzania. Wszystkie wysiłki skierowane były na zapewnienie profesjonalnej obsługi lotów związanych z NTM2018, przy jednoczesnej koordynacji z kontrolerami ACC GAT w celu zapewnienia wspólnych płynnych i bezpiecznych lotów OAT oraz GAT.Kontrolerzy ruchu lotniczego ACC GAT pracowali w trudnych warunkach z powodu zajęcia dużych obszarów przestrzeni specjalnie zaprojektowanych dla ćwiczeń NTM18. Codzienne raporty dotyczące ruchu lotniczego w Polsce wykazały, iż mimo tych ograniczeń liczba operacji była na wyższym poziomie niż w poprzednim roku, co świadczy o wysokim poziomie profesjonalizmu.Jednocześnie w czasie trwania NTM2018 w piękny słoneczny weekend 19-20 maja na lotnisku Poznań Ławica został zorganizowany pokaz Poznań Airshow 2018.

W tych czasie można było podziwiać maszyny uczestniczące w ćwiczeniach zarówno na wystawie statycznej oraz w lotach pokazowych w zasięgu wzroku w przestrzeni lotniska Ławica. Odwiedzający Airshow mogli m. in. zwiedzić wnętrze AWACSA, wsiąść do F/A-18 Hornet, czy też obejrzeć rekonstrukcję walk myśliwców z czasów I wojny światowej.Należy w szczególny sposób wyróżnić kontrolerów ruchu lotniczego pracujących w służbach kontroli lotniska oraz zbliżania Poznań, którzy wykonali ogromną prace, aby sprostać tak poważnemu wyzwaniu.Właściwą rolę odegrali także Informatorzy FIS z ośrodka w Poznaniu. Ich praca skupiała się na zabezpieczeniu stref ćwiczeń obejmujących przestrzeń niekontrolowaną od ruchu cywilnego, nie będącego ich uczestnikami. W dniach największego natężenia ćwiczeń FIS Poznań wsparł służby wojskowe w obsłudze uczestników NTM2018, zapewniając im bezpieczne przeloty do i ze stref ćwiczeń.Nie tylko służby ruchu lotniczego, w czasie trwania ćwiczeń i pokazów lotniczych uczestniczyły w tym ogromnym przedsięwzięciu, dlatego trzeba pamiętać o innych elementach systemu ATM, a mianowicie o koleżankach i kolegach z organu Zarządzania Przepływem Ruchu Lotniczego i Pojemnością (ATFCM), którzy byli strażnikami właściwych pojemności sektorowych. Słowa uznania należą się dla Działu Zarządzania Przestrzenią ARP, Działu Przetwarzania Danych (ARD), Działu Kierowników Zmiany ATM (ARK), Zespołowi Operatorów ATM (AKAD), pracownikom Ośrodka Planowania Strategicznego (ASZ) oraz wszystkim zaangażowanym w to światowe wydarzenie.Pomimo ogromnej intensywności lotów w trakcie ćwiczeń oraz wyłączenia dużej części polskiego nieba zwykle dostępnej dla lotnictwa cywilnego ćwiczenia należy uznać za nasz wspólny sukces. Po raz kolejny personel operacyjny PAŻP wykazał się wysokim profesjonalizmem, a podniesienie kwalifikacji kontrolerów APP Poznań w zakresie OAT oraz bardzo dobra współpraca i koordynacja między naszymi służbami pozwoliła na doskonalenie mistrzostwa przez pilotów wojskowych dla dobra obrony przestrzeni NATO oraz bezpiecznego przewożenia pasażerów w samolotach cywilnych.

Zdjęcia: Paweł Moroziuk

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast