Network Operations Report Kwiecień 2013: spadek europejskiego ruchu lotniczego o 0,1 proc.

Wskaźnik średniego opóźnienia ATFM przypadającego za lot zmniejszył się z 0,8 minuty (wskaźnik z marca 2013) do 0,5 minuty w kwietniu 2013 roku.Źródło:

http://www.eurocontrol.int/sites/default/files/content/documents/nm/reports/network-operations-report-april-2013-analysis.pdf

http://www.eurocontrol.int/documents/network-operations-report-april-2013