Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Nowa era w działalności PAŻP

Złożona aplikacja jest odpowiedzią na opublikowane w dniu 9 lipca br. zaproszenie do wyrażenia zainteresowania członkostwem w SJU – Call for expressions of interest to become candidate member of the SESAR Joint Undertaking.Wspólne Przedsięwzięcie SESAR Joint Undertaking (SJU), działające w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, zostało powołane przez Unię Europejską 27 lutego 2007 r. Założycielami i fundatorami SJU są Komisja Europejska oraz EUROCONTROL. Organizacja zrzesza instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej, linie lotnicze, porty lotnicze oraz przemysł.SJU jest liderem w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, w ramach programu SESAR, mającego na celu opracowanie i wdrożenie jakościowo nowych i zunifikowanych rozwiązań infrastrukturalno-systemowych w zarządzaniu ruchem lotniczym w Europie. Uczestnictwo w programie, stanowiącym jeden z filarów Single European Sky, jest szansą na współdecydowanie o istotnych zmianach w ATM w Europie.Przystąpienie PAŻP oraz partnerów z Litwy, Czech oraz Słowacji do SJU jest historycznym wydarzeniem dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Struktura SJU zostanie powiększona po raz drugi od momentu utworzenia organizacji. Natomiast po raz pierwszy jej członkami mogą się stać podmioty z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.W ramach członkostwa w SJU Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poszerzając obszary swojej działalności operacyjnej, zaangażuje się w projekty badawczo-rozwojowe, które będą miały wpływ na kształt europejskiej przestrzeni powietrznej.Udział PAŻP w działaniach prowadzonych przez SJU to inwestycja w przyszłość, która się opłaca. Staniemy w jednym szeregu wśród największych i najważniejszych europejskich organizacji zapewniających służby żeglugi powietrznej, będziemy mogli bezpośrednio wpływać na przyszłość branży lotniczej. PAŻP będzie miał dostęp do najnowszych technologii, a przede wszystkim do bazy wiedzy (know-how), do której dotychczas dostęp był ograniczony. Bezpośrednich zysków z faktu przystąpienia do SJU jest o wiele więcej. Niewątpliwym faktem jest jednak to, że SJU wprowadzi PAŻP w XXII wiek, czyniąc Agencję organizacją nowoczesną i innowacyjną.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...