Serwisy PANSA:

Nowa wieża kontroli lotniska w Krakowie już działa

Aktualnie nowa wieża pracuje w trybie „shadow mode” polegającym na równoległej pracy nowego obiektu z rezerwową obsadą pozostającą do dyspozycji w starej lokalizacji. Po kilku dniach pracy w takim systemie zostanie podjęta decyzja o całkowitym przeniesieniu obsługi ruchu lotniczego do nowej wieży.Budowa nowej wieży kontroli lotniska trwała prawie 17 miesięcy i podyktowana była potrzebą poprawy warunków pracy służb ruchu lotniczego, także poprzez zapewnienie miejsca dla nowych systemów zarządzania ruchem lotniczym.Nowa wieża krakowskiego lotniska poprawi bezpieczeństwo ruchu lotniczego oraz zapewnieni wysoki poziom obsługi systemów zarządzania ruchem lotniczym, które znalazły się na nowej wieży. Uruchomiona właśnie sala operacyjna służby kontroli lotniska jest w chwili obecnej najnowocześniejszą i najwyżej położoną salą tego typu w Polsce.

Poza kontrolerami lotniska, w wieży znajduje się sala operacyjna służby kontroli zbliżania (APP), pomieszczenia dla informatorów służby informacji powietrznej FIS oraz zaplecze socjalne i techniczne. Koszt całej inwestycji to 50 mln złotych. Projekt był realizowany przy wsparciu środków unijnych z programu POIiŚ 2007-2013.Nowa wieża w Katowicach do końca 2018 r.Zgodnie z zapowiedziami kierownictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, w ostatnich dniach grudnia 2017 roku zakończyła się budowa katowickiej wieży kontroli lotniska. Uruchomienie operacyjne wieży planowanie jest na koniec 2018 roku, a koszt całej inwestycji wyniesie blisko 25 mln złotych. Po uruchomieniu operacyjnym katowicka wieża będzie najwyższym tego typu obiektem w Polsce.

Rekordowe inwestycje PAŻPJak podkreśla Janusz Niedziela, Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, w 2017 roku na modernizację i budowę nowoczesnej infrastruktury lotniczej PAŻP wydała blisko 230 mln złotych. To największy w historii PAŻP budżet inwestycyjny zrealizowany w ciągu jednego roku, większy o ponad 60 mln złotych od zrealizowanego w 2016 roku.

Przykładem takich inwestycji jest budowa na lotnisku w Gdańsku nowoczesnej instalacji ILS umożliwiającej wykonywanie podejścia do lądowania w III kategorii – będzie to najlepiej wyposażone pod tym kątem lotnisko w Polsce.W Krakowie PAŻP inwestuje w innowacyjne technologie nawigacyjne. Powstanie tam pierwsza w kraju instalacja systemu GBAS (Ground Based Augmentation System). Nowa technologia umożliwia nie tylko równoczesne zapewnienie podejść do lądowania porównywalne z ILS na wszystkich kierunkach drogi, przenoszenie operacji lotniczych z określonej drogi startowej na inną bez konieczności instalowania dodatkowych urządzeń, ale przede wszystkim elastyczność w projektowaniu procedur dolotowych na lotnisku.Planowane inwestycje mają przynieść usprawnienia także w trasowej części lotu i obsłudze nawigacyjnej w poszczególnych portach lotniczych. Obejmują one m.in. budowę ośrodków radiokomunikacyjnych (OR), uruchomienie zestawów nadawczo-odbiorczych działających poniżej FL195 (8,33 kHZ), zakup i instalację radioodległościomierzy kolokowanych z ośrodkami radiokomunikacyjnymi (OR/DME), radioodległościomierza kolokowanego z radiolatarnią ogólnokierunkową (DVOR/DME). PAŻP zwiększa także pokrycie radarowe, budując 4 nowe radary MSSR oraz planuje zakup jednego, dodatkowego radaru mobilnego.Poprawa punktualnościPolscy kontrolerzy ruchu lotniczego są w czołówce jeśli chodzi o efektywność pracy. Agencja odnotowuje dwucyfrowe przyrosty ruchu terminalowego rok do roku, poprawia się punktualność operacji lotniczych wykonywanych w polskiej przestrzeni powietrznej. Opóźnienia w 2017 były na rekordowo niskim poziomie, PAŻP zredukowała średni czas opóźnienia lotu do 0,1 minuty, podczas gdy cel postawiony przed Polską przez Europejską Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej EUROCONTROL na ubiegły rok zakładał redukcję do 0,23 minuty.Inwestycje w bezpieczeństwoWszystkie realizowane przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej inwestycje w modernizację infrastruktury lotniczej mają jeden cel – zapewnienie bezpieczeństwa ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej. Obok inwestycji w infrastrukturę PAŻP realizuje również projekty mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa całego krajowego lotnictwa w wymiarze prowadzenia akcji poszukiwawczo – ratowniczych. 25 stycznia uruchomiono w PAŻP Cywilno-Wojskowy Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego ARCC. Jego zadaniem jest koordynacja działań ratunkowych na terenie Polski wobec załóg i pasażerów samolotów oraz śmigłowców, które uległy katastrofie lub wypadkowi.***Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest jedyną w kraju instytucją szkolącą oraz zatrudniającą kontrolerów ruchu lotniczego, którzy pełnią służbę przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Każdego dnia obsługują około 2,5 tys. lotów. Rocznie: Około miliona. PAŻP jest także odpowiedzialna za zarządzenie polską przestrzenią powietrzną oraz za zaawansowaną infrastrukturę lotniczą, którą buduje i rozwija. Sprawuje nadzór m.in. nad systemem radarowym, urządzeniami nawigacji lotniczej, systemami łączności i systemami wspomagającymi lądowanie.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...