Serwisy PANSA:

PAŻP dostosowuje polską przestrzeń powietrzną do potrzeb użytkowników

Zmiana klasyfikacji przestrzeni powietrznej – z klasy C na klasę D – przeprowadzona będzie w CTR (strefa kontrolowana lotniska) i TMA (rejon kontrolowany lotniska) w Rzeszowie do poziomu lotu FL95. W klasie D obowiązują odmienne regulacje, o czym muszą pamiętać użytkownicy przestrzeni powietrznej.W odróżnieniu od przestrzeni klasy C, przestrzeń klasy D zdejmuje z kontrolerów ruchu lotniczego obowiązek separowania ruchu według wskazań przyrządów IFR od ruchu VFR. Po wprowadzeniu modyfikacji kontroler służby kontroli lotniska TWR będzie zobowiązany jedynie do udzielenia załogom informacji o ruchu kolizyjnym. W związku z tymi zmianami i dużym udziałem lotnictwa szkolnego i turystycznego w rejonie Rzeszowa, dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa wprowadzony został obowiązek posiadania transpondera w CTR i TMA Rzeszowa lub uzyskania zgody organów służb kontroli ruchu lotniczego na odstępstwo.W rejonie rzeszowskiego lotniska nastąpi także reorganizacja struktur przestrzeni powietrznej. Zmienione zostaną granice strefy czasowo rezerwowanej TRA 10, powiększy się ona także o dodatkowy segment zlokalizowany pomiędzy Mielcem a Rzeszowem – TRA 10F. Uproszczona zostanie ponadto sieć nawigacyjnych punktów VFR przeznaczonych dla lotnictwa ogólnego, co pozwoli na usprawnienie lokalnego ruchu lotniczego.W związku z tymi modyfikacjami zmienią się procedury wykonywania lotów z widocznością VFR w tym rejonie oraz organizacja przestrzeni powietrznej przy lotnisku w Rzeszowie. Zmiany mają na celu poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu lotniczego oraz usprawnienie jego obsługi. W szczególności pozwolą na zmniejszenie zajętości częstotliwości radiowej służb kontroli lotniska w Rzeszowie, umożliwią bezpieczne szkolenie technik pilotażu, podniosą poziom bezpieczeństwa ruchu lotniczego i komfortu pracy personelu operacyjnego oraz pozwolą na optymalizację wykorzystania istniejących elastycznych struktur przestrzeni.Zmiany dotkną także organizacji stref czasowo wydzielonych w okolicach Lublina – TSA 04 i TSA 47, w miejsce których powstanie strefa TRA 04, oraz strefy TSA 03. Modyfikacje zwiększą czytelność map lotniczych i przejrzystość przestrzeni w rejonie Lublina. Pozwolą zarazem zredukować liczbę opublikowanych struktur przestrzeni powietrznej. Co więcej, w ramach szeregu zmian między Rzeszowem a Krakowem wprowadzone zostaną trasy lotnictwa wojskowego MRT.Elementem modyfikacji będzie także drugi etap procesu zamiany niesklasyfikowanych stref ruchu lotniskowego lotnisk wojskowych MATZ w sklasyfikowane struktury wojskowe MCTR i MTMA. Pierwszy etap został przeprowadzony w ubiegłym roku na podstawie stosownej decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z lipca 2017 roku. Co za tym idzie, w rejonie lotnisk w Pruszczu Gdańskim, Świdwinie, Mirosławcu, Cewicach, Radomiu, Dęblinie, Malborku i Mińsku Mazowieckim zapewniona będzie służba kontroli ruchu lotniczego.W związku z tym, że ta zmiana wiąże się ze zmianą sposobu wykonywania lotów, strona wojskowa poinformowała, że dopuści możliwość składania planu lotu z powietrza, co ułatwi procedurę wykonywania lotu w danym obszarze. Po zakończeniu drugiego, ostatniego etapu procesu przekształcania MATZ w struktury MCTR i MTMA w polskiej przestrzeni powietrznej nie będzie już stref MATZ.Wachlarz zmian jest obszerny i wprowadza wiele istotnych modyfikacji w strukturach przestrzeni powietrznej oraz wiążących się z tym procedurach wykonywania operacji lotniczych. Szczegółowy opis wszystkich aktualizacji można znaleźć w stosownej dokumentacji. Prosimy o zapoznanie się z kompletem wprowadzonych zmian i obowiązującymi procedurami zawartymi w AIP Polska.

Na zdjęciu: Wizualizacja CTR EPRZ po wprowadzeniu zmian obowiązujących od 23.05.2019

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...