Serwisy PANSA:

PAŻP na kolejnych lotniskach regionalnych w roku 2012

• W 2011 roku stawka jednostkowa opłaty za nawigację terminalową wynosiła:
1 051,03 PLN.

• Na 2012 rok PAŻP wnioskował o zatwierdzenie stawki jednostkowej opłaty za nawigację terminalową w wysokości odpowiednio:

– 781,06 PLN w przypadku objęcia nią 12 lotnisk

– 789,29 PLN w przypadku objęcia nią 13 lotnisk

Takie obniżenie kosztów świadczenia usług było możliwe dzięki uzyskanej w ostatnich latach poprawie efektywności operacyjnej PAŻP a także dzięki zastosowaniu zmodyfikowanej alokacji kosztów służb TWR.Uwzględniając wspomnianą wyżej konieczność dokonania korekt w KPSD* w dniu 23 grudnia 2011 r. PAŻP złożyła ponowny wniosek dot. strefy pobierania opłat, który został zaakceptowany i stanowił podstawę dla Decyzji Prezesa ULC z dnia 27.12.2011. Zgodnie z wspomnianymi ustaleniami, w II kwartale roku 2012 wniosek ten zostanie zmodyfikowany poprzez poszerzenie strefy opłat o Portu Lotniczego Lublin – Świdnik.Należy przy tym podkreślić, że przekazany do zatwierdzenia do MTBiGM, Plan Finansowy PAŻP na rok 2012 oraz wkład finansowy do KPSD zakładają pokrywanie w roku 2012 niezbędnych kosztów służb PAŻP na lotniskach Modlin i Lublin.W dniu 30 grudnia 2011 roku Prezes ULC ustalił stawkę opłaty za nawigację terminalową, która w okresie od 1 stycznia do opisanej wyżej planowanej zmiany, czyli w okresie styczeń – czerwiec 2012 wynosić będzie 781,06 zł.Wspólną strefą pobierania opłat terminalowych w pierwszej połowie roku 2012 (do czasu zmiany KPSD i rozszerzenia o Port Lotniczy Lublin – Świdnik) objęte zostaną następujące lotniska:

– Lotnisko Chopina w Warszawie / EPWA

– Lotnisko Gdańsk im. Lecha Wałęsy / EPGD

– Lotnisko Kraków – Balice / EPKK

– Lotnisko Bydgoszcz – Szwederowo / EPBY

– Lotnisko Katowice – Pyrzowice / EPKT

– Lotnisko Łódź – Lublinek / EPLL

– Lotnisko Poznań – Ławica / EPPO

– Lotnisko Rzeszów – Jasionka / EPRZ

– Lotnisko Szczecin – Goleniów / EPSC

– Lotnisko Wrocław – Strachowice / EPWR

– Lotnisko Zielona Góra – Babimost / EPZG

– Lotnisko Warszawa/Modlin / EPMO

* KPSD – Krajowe Plany Skuteczności Działania są przygotowywane po raz pierwszy zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 691/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. ustanawiającym system skuteczności działania służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2096/2005 ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej. Czas trwania pierwszego okresu rozliczeniowego to lata 2012 – 2014.Stawki opłat za nawigację trasową w 2012 spadną do 36 euro.PAŻP informuje, że zatwierdzona przez tzw. „Enlarged Commission” stawka opłaty trasowej w roku 2012 wynosiła będzie w polskiej przestrzeni powietrznej 36.00 EURO przy kursie wymiany 4.33 PLN i będzie jedną z najniższych stawek w Europie i krajach ECAC. Rok temu, w styczniu 2011 roku stawka jednostkowa opłaty za nawigację trasową wynosiła 39, 46 EUR.

Polska stawka jednostkowa opłaty za nawigację trasową w 2012 spadła do 36 euro i jest mniejsza od średniej europejskiej o 30 procent.Z komunikatem PAŻP można się zapoznać tu

Decyzja Komitetu Rozszerzonego „Enlarged Commission”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...