Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

PAŻP otwarta na Ukrainę. Dwudniowe spotkanie obu lotniczych agencji we Lwowie

Z dużą przyjemnością przyjęłam zaproszenie na otwarcie miejsca tak istotnego dla zarządzania przestrzenią powietrzną naszych sąsiadów, ważnego partnera PAŻP. To, co się dzieje w sąsiedniej przestrzeni powietrznej jest dla nas bardzo ważne. Synergia naszych działań sprzyja, bowiem poprawie pojemności przestrzeni powietrznej w regionie – powiedziała Magdalena Jaworska podczas uroczystości. W nowym lwowskim centrum ATC Prezes Jaworska i Dyrektor Babeichuk odbyli także dwustronne spotkanie poświęcone współpracy operacyjno-technicznej obu instytucji. Najistotniejszą kwestią, nad którą obecnie pracują agencje to włączenie struktur przestrzeni powietrznej Ukrainy do wspólnego projektu Free Route Airspace dla Bałtyckiego FABu, w skład którego oprócz Polski wchodzi także Litwa.Jest duża szansa na rozszerzenie projektu o Ukrainę oraz sąsiadujące z Bałtyckim FAB kraje, co jest dla nas ważne, gdyż jesteśmy strategicznymi partnerami w tym regionie. Będzie to niewątpliwy sukces PAŻP, który od miesięcy jest zaangażowany w ten proces – dodała Magdalena Jaworska.Podczas spotkania szefowie obu agencji lotniczych rozmawiali też o przystosowaniu systemów ATM do wprowadzenia transgranicznego FRA (Free Rout Airspace – możliwość lotów swobodnych) oraz stworzeniu regionalnego narzędzia do synchronizacji częstotliwości i sektoryzacji (FRASE), co pozwoli na bardziej płynne zarządzanie ruchem lotniczym, zmniejszanie opóźnień, skrócenie tras przelotu a przez to minimalizację obciążeń dla środowiska naturalnego. System FRASE będzie zintegrowany z systemem ATM i umożliwi import i export danych z dwóch różnych źródeł.Dwudniowe spotkanie we Lwowie jest także elementem realizacji działań PAŻP w ramach europejskiego Programu SESAR, związanego z modernizacją infrastruktury zarządzania ruchem lotniczym w Europie. Ich celem jest m.in. likwidacja luk inwestycyjnych (tzw. gaps) zidentyfikowanych w Deployment Programme, opracowanym przez SESAR Deployment Managera, nie ograniczając jedynie do przestrzeni Unii Europejskiej, ale rozszerzając projekty SESAR na potoki ruchu lotniczego w przestrzeni Ukrainy. Oznacza to m.in. zaproszenie ukraińskiej kontroli ruchu lotniczego do wspólnych działań w programie wdrożeniowym SESAR.W Polsce Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym PAŻP znajduje się w Warszawie. Z niego prowadzona jest kontrola obszaru (przeloty tranzytowe nad Polską), kontrola zbliżania (kierowanie samolotów na docelowe lotniska) dla portów lotniczych w Warszawie, Modlinie, Łodzi i Radomiu. W Warszawie pracują również kontrolerzy wieżowi (wieża kontroli lotniska) obsługujący lotnisko im. Fryderyk Chopina. Dodatkowo kontrolerzy zbliżania wykonują swoją pracę na lotnisku w Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Katowice. Na wszystkich większych lotniskach, gdzie prowadzony jest rozkładowy i czarterowy ruch lotniczy swoje obowiązki wykonują kontrolerzy kontroli lotniska Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej odpowiedzialni między innymi za starty i lądowania samolotów.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...