PAŻP podpisała porozumienie dot. wymiany danych w procesie badania zdarzeń w lotnictwie cywilnym

PAŻP podpisała porozumienie dot. wymiany danych w procesie badania zdarzeń w lotnictwie cywilnym

Na terenie Sieci Badawczej Łukasiewicza w Instytucie Lotnictwa, w dniach 06-07.02, odbywają się Warsztaty Systemu Zgłaszania Zdarzeń Lotniczych i spotkanie Grupy Roboczej Safety Management System (SMS). Podczas spotkania podpisane zostało porozumienie pomiędzy organizacjami lotniczymi działającymi w Polsce w zakresie wymiany danych w procesie badania zdarzeń w lotnictwie cywilnym. Ze strony Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej porozumienie podpisał prezes PAŻP Janusz Janiszewski.

– Jest to niezmiernie ważne wydarzenie dla całego lotnictwa, ponieważ nowe porozumienie reguluje zasady wymiany i wykorzystywania danych poszczególnych instytucji w ramach badania danego zdarzenia. Wykorzystanie kilku źródeł danych w danym zdarzeniu w znaczący sposób poprawia jakość i poszerza możliwość identyfikacji przyczyn powstania zdarzenia – powiedział Janusz Janiszewski. Jak podkreślił fundamentem porozumienia jest działanie zgodne z zasadami Just Culture.

Na mocy porozumienia wszystkie dane jakie instytucje będą wymieniać między sobą będą mogły być wykorzystane jedynie do poprawy bezpieczeństwa. Jest to kolejny krok w procesie integracji Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem polskich organizacji lotniczych. W tym miejscu warto również wspomnieć, że PAŻP była inicjatorem powstawania ww. grupy roboczej jak również utworzenia przedmiotowego porozumienia. Proces przygotowania przedmiotowego porozumienia prowadzili eksperci Urzędu Lotnictwa Cywilnego.