PAŻP utrzymał certyfikaty – audyt kontrolny Zintegrowanego Systemu Zarządzania