Pierwszy w Polsce system multilateracyjny uruchomiony operacyjnie

Technika ta jest oparta na pomiarze różnicy czasu odbioru sygnału (TDOA – Time Difference of Arrival) transpondera statku powietrznego przez poszczególne odbiorniki systemu (rys 1.).

                           
                                                                          Rys. 1. Zasada pracy WAM

System zapewnia wykrywanie i lokalizację statków powietrznych wyposażonych w transpondery pracujące w modach 3/A,C,S. Celem wprowadzenia systemu WAM było zapewnienie dodatkowego źródła danych dozorowania dla TMA Gdańsk. Do chwili uruchomienia systemu, na rzecz TMA Gdańsk pracował jeden zestaw radarowy ASR-10/IRS20, co w przypadku jego awarii lub przeglądu technicznego oznaczało konieczność wstrzymania radarowej kontroli ruchu lotniczego poniżej FL150 w TMA Gdańsk, a co za tym idzie ograniczenie ruchu dla lotniska im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.

System WAM składa się z 9 sensorów oraz 4 nadajników (spełniających trzy funkcje: interrogatora, monitora i transpondera odniesienia) rozlokowanych na elementach infrastruktury PAŻP i zapewniających pokrycie TMA Gdańsk. Praca sensorów i nadajników nadzorowana jest przez jednostkę centralną systemu zlokalizowaną w ośrodku radiolokacyjnym Gdańsk.

Systemy multilateracyjne stanowią alternatywę dla radarów wtórnych i będą stopniowo wdrażane przez PAŻP w kolejnych lokalizacjach, celem zapewnienia dodatkowych źródeł informacji dozorowania w ramach FIR Warszawa. Instalowane systemy posiadają również funkcjonalność ADS-B, która w przyszłości jest także planowana do wykorzystania operacyjnego.
Fot. 1. Sensor WAMFot. 2. Nadajnik WAM