Pierwszy w Polsce system multilateracyjny uruchomiony operacyjnie

Technika ta jest oparta na pomiarze różnicy czasu odbioru sygnału (TDOA – Time Difference of Arrival) transpondera statku powietrznego przez poszczególne odbiorniki systemu (rys 1.).

                           
                                                                          Rys. 1. Zasada pracy WAM

System zapewnia wykrywanie i lokalizację statków powietrznych wyposażonych w transpondery pracujące w modach 3/A,C,S. Celem wprowadzenia systemu WAM było zapewnienie dodatkowego źródła danych dozorowania dla TMA Gdańsk. Do chwili uruchomienia systemu, na rzecz TMA Gdańsk pracował jeden zestaw radarowy ASR-10/IRS20, co w przypadku jego awarii lub przeglądu technicznego oznaczało konieczność wstrzymania radarowej kontroli ruchu lotniczego poniżej FL150 w TMA Gdańsk, a co za tym idzie ograniczenie ruchu dla lotniska im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.

System WAM składa się z 9 sensorów oraz 4 nadajników (spełniających trzy funkcje: interrogatora, monitora i transpondera odniesienia) rozlokowanych na elementach infrastruktury PAŻP i zapewniających pokrycie TMA Gdańsk. Praca sensorów i nadajników nadzorowana jest przez jednostkę centralną systemu zlokalizowaną w ośrodku radiolokacyjnym Gdańsk.

Systemy multilateracyjne stanowią alternatywę dla radarów wtórnych i będą stopniowo wdrażane przez PAŻP w kolejnych lokalizacjach, celem zapewnienia dodatkowych źródeł informacji dozorowania w ramach FIR Warszawa. Instalowane systemy posiadają również funkcjonalność ADS-B, która w przyszłości jest także planowana do wykorzystania operacyjnego.
Fot. 1. Sensor WAMFot. 2. Nadajnik WAM

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast