Serwisy PANSA:

Podpisanie porozumienia pomiędzy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a Rządowym Centrum Bezpieczeństwa

Podpisane w dniu dzisiejszym porozumienie zobowiązuje strony do współdziałania w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej, w tym podejmowania wzajemnie uzupełniających się działań na rzecz bezpieczeństwa żeglugi powietrznej, w szczególności monitorowania potencjalnych zagrożeń i zapewnienia polityki informacyjnej w czasie sytuacji kryzysowej.Współdziałanie obejmuje m.in. bieżącą wymianę informacji:

– o zdarzeniach i zagrożeniach mających znaczenie dla zapewnienia bezpiecznej żeglugi powietrznej oraz dla zapobiegania sytuacjom kryzysowym,

– dotyczącą przedsięwzięć realizowanych przez PAŻP w przypadku wprowadzenia stopni alarmowych lub stopni alarmowych CRP,

-dotyczących wykonywania ustawowych zadań każdej ze Stron.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...