Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i Centralny Port Komunikacyjny będą współpracować przy planowaniu i budowie nowego lotniska

Zawarcie umowy zostało ogłoszone 3 września 2019 roku podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podejmie działania mające na celu zwiększenie przepustowości przestrzeni powietrznej nad Polską, co jest niezbędne dla funkcjonowania CPK. Modernizacje struktur przestrzeni powietrznej mają zarazem umożliwić rozwój rynku pasażerskiego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa w ruchu lotniczym. PAŻP włączy się także w prace nad planem generalnym (tzw. master planem) Portu Lotniczego Solidarność.Polska Agencja Żeglugi Powietrznej planuje m.in. budowę i wyposażenie nowoczesnej wieży kontroli lotniska oraz przygotowanie infrastruktury łączności, nawigacji i dozorowania ruchu lotniczego (CNS). Przygotowania do obsługi CPK wymagają od PAŻP także zwiększenia liczby personelu operacyjnego: do momentu otwarcia Portu Lotniczego Solidarność Agencja zamierza wyszkolić 400 dodatkowych kontrolerów ruchu lotniczego. Tradycyjna służba kontroli lotniska ma być też uzupełniona o innowacyjne komponenty, np. tzw. zdalne wieże.– Przesunięcie największego polskiego lotniska o 40 km na zachód oznacza daleko idące zmiany w funkcjonowaniu polskiej przestrzeni powietrznej. Budowa CPK to dla nas wyzwanie, ale też ogromna szansa, którą zamierzamy wykorzystać – zapewnia Janusz Janiszewski, p.o. prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. – Rozpoczęty właśnie proces przygotowań wymaga od nas zaangażowania specjalistów, a także licznych prac w obszarze technologicznym. Chcemy, żeby CPK był w pełni „cyfrowym” nowoczesnym lotniskiem, a wdrożone rozwiązania okazały się innowacyjne w skali regionu – dodaje.– W tej chwili jesteśmy w trakcie konsultacji założeń portu lotniczego z partnerami strategicznymi CPK. W naszej ocenie, rola PAŻP jako podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie polska przestrzenią powietrzną jest w tym procesie kluczowa. Planując CPK, chcemy działać w bezpośrednim kontakcie z PAŻP na rzecz dynamicznego rozwoju sektora lotnictwa pasażerskiego w Polsce i dla bezpieczeństwa użytkowników przyszłego portu lotniczego – mówi Piotr Malepszak, pełniący obowiązki prezesa CPK

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast