Serwisy PANSA:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłasza przetarg otwarty na sprzedaż samolotu L-410 UVP-E15 Turbolet, SP-TPB.

Sprzedaż nastąpi pod warunkiem uzyskania przez PAŻP zgody Ministra Infrastruktury i Budownictwa.Kupujący ponosi wszystkie koszty opłat i prowizji związane z wniesieniem wadium i uregulowaniem płatności wobec PAŻP naliczone przez bank kupującego, oraz banki i instytucje pośredniczące w transakcji.Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami).

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ogłoszenie

Dane samolotu L-410 UVP-E-15 Turbolet

RegulaminZdjęcia:Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...