Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłasza przetarg otwarty o sprzedaży gruntów

Wszystkie informacje odnośnie omawianego przetargu zostały umieszczone na głównej stronie internetowej PAŻP: www.pansa.pl oraz http://bip.pansa.pl/, w dziale „Działalność Agencji” pod zakładką „Zbycie środków trwałych”, a także na tablicach ogłoszeń w budynkach PAŻP: ul. Wieżowa 8 i Al. Krakowska 4/6 w Warszawie oraz ul Gałczyńskiego 2a w Raszynie.Sprzedaż ww. nieruchomości nastąpi pod warunkiem uzyskania przez PAŻP zgody Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Niniejszy przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami).

Szczegóły przetargu


Regulamin przetargu


Przewodniczący Komisji Przetargowej

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast