Serwisy PANSA:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłasza przetarg otwarty w formie ofert pisemnych na sprzedaż gruntów – II postępowanie przetargowe

Wszystkie informacje odnośnie omawianego przetargu zostały umieszczone na głównej stronie internetowej PAŻP: www.pansa.pl oraz http://bip.pansa.pl/, w dziale –„Działalność Agencji” pod zakładką „Zbycie środków trwałych”, a także na tablicach ogłoszeń w budynkach PAŻP: ul. Wieżowa 8 i Al. Krakowska 4/6 w Warszawie oraz ul Gałczyńskiego 2a w Raszynie.


Sprzedaż ww. nieruchomości nastąpi pod warunkiem uzyskania przez PAŻP zgody Ministra Infrastruktury i Budownictwa.


Niniejszy przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami).Przewodniczący Komisji Przetargowej

Regulamin przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Wyniki przetargu otwartego na zakup nieruchomość gruntowej wraz z ogrodzeniem położonej w Gdańsk Zabornia

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...