Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Porównanie wysokości opłat nawigacyjnychPolska Agencja Żeglugi Powietrznej, jako instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej, kalkulując swoje opłaty nawigacyjne, zrównuje cenę swoich usług – kosztom ich wytworzenia.Sposób kalkulacji tych opłat regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie opłat nawigacyjnych, oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1794/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku, ustanawiającego wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej.Porównanie stawek jednostkowych (unit rate) trasowej opłaty nawigacyjnejOd 1 stycznia 2009 roku stawka jednostkowa opłaty trasowej wyrażona w PLN wynosić będzie 140,70 PLN.W 2008 roku stawka jednostkowa opłaty trasowej wynosiła 153, 35 PLN. Jej wartość wyrażona w złotych jest stała. Zgodnie z regulacjami EUROCONTROL stawka jednostkowa opłaty trasowej jest przeliczana, co miesiąc przy zastosowaniu średniego miesięcznego kursu wymiany EUR na PLN z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym został wykonany lot. W związku z powyższym wysokość stawki jednostkowej publikowanej i ogłaszanej w EUR jest różna w zależności od miesiąca. W styczniu 2009 r. stawka jednostkowa trasowej opłaty nawigacyjnej wynosi 41,95 EUR. Europejska średnia wartość stawki jednostkowej trasowej opłaty nawigacyjnej wynosi 50, 37 EURO.Porównanie stawek jednostkowych (unit rate) terminalowej opłaty nawigacyjnej w EURNa wniosek PAŻP zostały ustanowione i zatwierdzone przez ULC dwie odrębne strefy pobierania opłat za nawigację terminalową w FIR Warszawa. W każdej ze stref zatwierdzona została inna stawka jednostkowa opłaty. Opłata za nawigację terminalową jest naliczana w PLN i pobierana przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.Wysokość opłaty terminalowej w portachGrzegorz Hlebowicz

Rzecznik Prasowy

Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...