Porozumienie o realizacji wspólnych zamówień pomiędzy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej i Oro Navigacija

Porozumienie to upoważnia PAŻP do reprezentowania naszego partnera w Baltic FAB – Oro Navigaciji – w realizacji działań mających na celu przekształcenie obecnie istniejących, krajowych systemów zarządzania ruchem lotniczym, we wspólny system ATM oparty na rozwiązaniach iTEC-based ATM System.Wydarzenie to ma ogromne znaczenie dla współpracy w ramach Baltic FAB i jest działaniem na rzecz realizacji zapisów umowy międzynarodowej z 17 lipca 2012 r. o Utworzeniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej oraz umowy zawartej pomiędzy PAŻP i ON 19 listopada 2012 r., która określa współpracę w obszarze technicznym, w celu osiągnięcia zrównoważonego i efektywnego rozwoju operacji ATM.

Na zdjęciu: po prawej prezes PAŻP, Magdalena Jaworska; po lewej stronie Dyrektor Generalny litewskiego Przedsiębiorstwa Państwowego Oro Navigacija Algimantas Raščius

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast