Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Powierzenie Panu Robertowi Bogackiemu obowiązków zastępcy Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Robert Bogacki jest związany ze służbą żeglugi powietrznej od 1989 roku.


Od 1992 r. posiada uprawnienia Kontrolera Ruchu Lotniczego, od 1997 posiada uprawnienia instruktora OJT umożliwiające praktyczne szkolenie kandydatów na Kontrolerów Ruchu Lotniczego.


Długoletni koordynator działań służb związanych z zarządzaniem ruchem lotniczym, kierownik zmiany służb kontroli ruchu lotniczego.


Supervisor zarządzania ruchem lotniczym odpowiedzialny za współpracę i koordynację z komórkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład służb ATM/CNS oraz ze służbami i organizacjami spoza PAŻP współpracującymi operacyjnie ze służbami ATM/CNS lub świadczącymi usługi dla PAŻP w zakresie bezpieczeństwa ruchu lotniczego.


Odpowiedzialny za przygotowanie, wdrożenie i obsługę organizacyjną i merytoryczną procedury Zarządzania Stresem w Sytuacjach Kryzysowych oraz programu Team Resource Management (TRM), a także przygotowywanie i opiniowanie projektów, raportów i programów związanych z zarządzaniem personelem kontroli ruchu lotniczego.


Pełnił funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego oraz Rady Pracowniczej P.P „Porty Lotnicze”.


Absolwent Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych, im. Jerzego Giedroycia w Warszawie na kierunku politologii, specjalizacja psychologia oraz negocjacje.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...