Powstanie Baltic FAB – wspólna inicjatywa litewskiej (VĮ “Oro navigacija”) i polskiej (PAŻP) instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej.

Podpisanie polsko – litewskiej umowy o współpracy ANSPs w ramach Baltic FAB będzie ukoronowaniem dotychczasowej wieloletniej bardzo dobrej współpracy i pozwoli na rozpoczęcie nowego etapu prac nad wdrożeniem bałtyckiego FABu. Podpisana w dniu 19 listopada 2012 r. umowa będzie kolejnym krokiem w realizacji zmian w strukturze zarządzania FAB, przewidzianych w umowie zawartej przez ministrów właściwych do spraw transportu Polski i Litwy w dniu 17 lipca 2012 r.„Umowa o ustanowieniu Baltic FAB” podpisana w dniu 17 lipca 2012 roku, pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską, tworzy podstawy prawne do ustanowienia i zarządzania Baltic FAB. Umowa z 17 lipca 2012 przewiduje powołanie Rady i Zarządu Baltic FAB, złożonych z wysokich przedstawicieli Ministerstwa Transportu, Ministerstwa Obrony Narodowej, władz lotnictwa cywilnego. Organa te sprawować będą pieczę nad strategicznymi kierunkami rozwoju i działalności Baltic FAB.

Powstaną wyspecjalizowane komitety wyznaczone do regulowania następujących kwestii: strategicznych, finansowych oraz skuteczności działania, operacyjno-technicznych, zarządzania przestrzenią powietrzną jak również bezpieczeństwa ruchu lotniczego.W dniach 16-17 listopada 2012 odbyło się spotkanie ekspertów w ramach FAB Baltic PMO, którzy przygotowali dokumenty jakie Polska i Litwa przedstawią Komisji Europejskiej do 4.12.2012 a także dokonali ostatecznego uzgodnienia umowy której podpisanie planowane jest na dzień 19.11.2012.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast