Serwisy PANSA:

Próba podsumowania okresu 15 – 22 kwietnia 2010

Przez ogromną większość tego okresu polska przestrzeń powietrzna powyżej pułapu 6100 m była dostępna dla ruchu lotniczego.

Poniżej tego pułapu, ze względu na obecność chmur z pyłem wulkanicznym, operacje lotnicze nie mogły się odbywać na zasadach wynikających z przepisów ICAO dla lotów według wskazań przyrządów (IFR).

Przez cały czas trwania restrykcji, poniżej pułapu 6100 m, można było realizować loty według zasad lotu z widocznością (VFR). Obecnie można w tej części polskiego nieba realizować operacje lotnicze na zasadach wynikających z przepisów ICAO dla lotów według wskazań przyrządów (IFR) z wykorzystaniem warunków VMC (ang. Visual Meteorological Conditions).
Jest to możliwe dzięki ustaleniom EUROCONTROL, potwierdzonym przez Ministrów Transportu krajów europejskich w czasie telekonferencji w dniu 19 kwietnia 2010 r. oraz w wyniku prac ULC, PAŻP i LOT.
Przed tą datą publikowano tylko granice obszaru, gdzie wykonywanie lotów jest całkowicie niemożliwe. Obecnie obok strefy całkowitego zapylenia tzw. „no-fly zone”, publikowane są też granice strefy ostrożności. Polskie niebo po tej dacie znajdowało się wielokrotnie w takiej strefie ostrożności. Wtedy Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zaleca wykonującym loty szczególną ostrożność.
Podstawą dla PAŻP-owskich ostrzeżeń nawigacyjnych dla linii lotniczych oraz pilotów jest przetwarzana centralnie w EUROCONTROL oraz dystrybuowana do wszystkich agencji ruchu lotniczego w Europie publikacja.
Dzięki skoordynowanemu podejściu państw europejskich do zagadnienia ograniczania wykorzystania przestrzeni powietrznej oraz wprowadzeniu nowych rozwiązań w zakresie utrzymania poziomu bezpieczeństwa operacji lotniczych wykonywanych w warunkach zapylenia, 22 kwietnia br. ruch lotniczy wrócił do zwykłej wielkości.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...